Fakulteto atstovai gilina VDU frankofoniškąją dimensiją.

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto mokslinis darbuotojas Saulius Mykoliūnas pakviestas į Hermès žurnalo redakcinį komitetą, dalyvavo šio politikos mokslų referencinio leidinio pusmetinėje konferencijoje Nacionalinio mokslinių tyrimų centro (CNRS) būstinėje Paryžiuje ir pristatė Lietuvos politines aktualijas bei diskutavo apie VDU ir CNRS bei šio leidinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų bei jų publikavimo kontekste.

Tarptautinio Hermès žurnalo steigėjas ir CNRS mokslinių tyrimų direktorius Dominique Wolton, Prancūzijos rašytinės ir elektroninės žiniasklaidos Etikos komisijos prezidentas, daugiau, nei 30 knygų 20-čia kalbų autorius, frankofonijos puoselėtojas, vienas iš geriausių Prancūzijos politikos komunikatorių Prancūzijos ambasados kvietimu jau lankėsi VDU praeitų metų rudenį, todėl šis vizitas tęsia užsimezgusius VDU ir D.Wolton bei CNRS ir Hermes žurnalo bendradarbiavimo formatą.

D.Wolton atvyks į VDU dalyvauti Tylos (politinio nekomunikavimo) mokslinėje konferencijoje VDU 2018m. kovo 6d.  Frankofonijos mėnesio kontekste ir skaitys pagrindinį pranešimą. Šio vizito metu planuojami susitikimai su VDU mokslininkais ir Rektoriumi, Hermès žurnalas siūlys įsteigti VDU mokslinį koordinavimo Nacionalinį ir Regioninį Centrą, suteikiant mokslininkams galimybę spausdintis mokslinius straipsnius.

Saulius Mykoliūnas taip pat susitiko su Frankofonijos Universitetų Agentūros (l‘AUF), kuri yra Tarptautinės Frankofonijos organizacijos (l‘OIF) universitetinė institucija, tarptautinių projektų vadovu Pierre-Jean Loiret ir numatė VDU galimą bendradarbiavimo formatą su šia Agentūra, kurios nariais yra daugiau nei 800 pasaulio universitetų. VDU asociacija su l‘AUF suteiktų tiesioginę prieigą VDU bendradarbiauti visais akademinio formato klausimais su šiais pasaulio universitetais.

***

Saulius Mykoliūnas yra Politikos mokslų ir diplomatijos doktorantas ir mokslinis darbuotojas, PMDF deleguotas atstovas Frankofonijos universitetinio Centro VDU veiklai koordinuoti ir vienas jo steigėjų.

Žurnalas Hermès, leidžiantis prancūzų kalba mokslinių leidinių serija (Les Essentiels d’Hermès ir CNRS Communications), nuo 2018m. cituojamas tarptautiniuose mokslinių referencijų formatuose, kaip pvz., Web of Science ir Scopus.

VDU Frankofonijos universitetinis centras įkurtas 2016m. rudenį. Jo steigėjai yra VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Humanitarinių mokslų fakultetas ir Prancūzijos Ambasada. Kanados ambasada aktyviai prisideda prie šio Centro veiklos.

Tylos konferencija rengia VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, ji vyks 2018m. kovo 6d. Frankofonijos mėnesio rėmuose