Konferencija apie valstybės tarnautojų tapatybę

DSC_1364Šių metų birželio 28 d. Viešojo administravimo katedros mokslininkai organizuoja mokslinį seminarą – konferenciją „Valstybės tarnautojų administracinės tapatybės ir elgsena aptarnaujant piliečius“.

Renginys skirtas pirmiausia pristatyti tarpinius įgyvendinamo projekto „Administracinės tapatybės formuojant į piliečius orientuotą valstybės tarnybą“, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos (sutarties Nr. GER-013/2015), rezultatus ir diskutuoti apie kylančias metodologines bei dalykines tyrimų problemas. Pagrindinis projekto tikslas – ištirti  administracinių  tapatybių  vaidmenį  formuojant  į piliečius  orientuotą valstybės  tarnybą Lietuvoje. Pagrindiniais analizės objektais yra pasirinktos dvi biudžetinės įstaigos – Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tai yra dvi didžiausios institucijos Lietuvoje, su kurių tarnautojais susiduria iš esmės kiekvienas Lietuvos gyventojas. Būtent gyventojų dažna kasdieninė sąveika su tarnautojais yra svarbus išskirtinis bruožas, kuriuo remiantis mokslinėje literatūroje paslaugas teikiantys ir tiesiogiai su gyventojais bendraujantys valstybės institucijų darbuotojai įvardijami kaip „artimoji biurokratija“, „artimieji biurokratai“. Jie yra arčiausia žmonių, su jais gyventojai susiduria dažniausia, kita vertus, „artimoji biurokratija“ yra valstybės veidas, valstybės įgaliotinis ir tarpininkas gyventojų akyse. Tas valstybės įgaliotinis gali būti paslaugus ir mandagus, pasiruošęs spręsti gyventojų problemas arba formalistas, abejingas žmonių lūkesčiams bei poreikiams. Todėl labai svarbu tirti, kokie yra, kaip yra formuojami valstybės tarnautojų, pirmiausia „artimųjų biurokratų“ tapatumai, kurie tapatumai užtikrina tinkamą sąveiką su piliečiais, gali geriausiai užtikrinti jautrų atliepį.

Projektas naujoviškas ne tik tuo, kad jis orientuotas į Lietuvoje praktiškai netyrinėtus valstybės tarnautojų elgsenos aspektus, bet ir tuo, kad jis be tradicinių metodų yra taip pat grįstas tokiais duomenų rinkimo metodais kaip netiesioginis ir dalyvaujamasis stebėjimas.

Mokslinio seminaro metu įgyvendinamo projekto grupės nariai pranešimuose nagrinės artimųjų biurokratų tapatumų bei elgsenos aptarnaujant piliečius aspektus, o moksliniame seminare dalyvaujantys kiti mokslinininkai taip pat pasidalys įžvalgomis apie bendresnes viešųjų paslaugų teikimo problemas, paslaugų teikimo alternatyvas, piliečių kodalyvavimą.

Konferencijos programa