Prof. Daliaus Jonkaus monografijos pristatymas ir diskusija

4-lt-htmlŠių metų gruodžio mėn. 12 d., 17 val. Vytauto Didžiojo universitete (V. Putvinskio g. 23 – 311, Kaunas) vyks PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros profesoriaus Daliaus Jonkaus monografijos Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija pristatymas.

Monografija Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija tai pirmoji Lietuvoje monografija apie iškilaus Lietuvos filosofo kūrybą. Vosylius Sezemanas (1884-1963) gimė 1884 metais Vyborge  (Suomija, dabar Rusijos teritorija). Studijavo Sankt-Peterburgo universitete 1903-1909 metais, kur vienas jomokytojų buvo įžymus rusų filosofas Nikolajus Lossky. Vėliau studijas tęsė Vokietijoje. Marburgo ir Berlyno universitetuose 1909-1912 metais jo dėstytojais buvo neokantininkai Hermannas Cohenas ir Paulis Natorpas. 1923metais pakviestas dėstyti į Kauno universitetą Lietuvoje tapo Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos, o vėliau Filosofijos istorijos katedros vedėju.1940 metais su Humanitarinių mokslų fakultetu persikelia į Vilnių.  1944 metais liepos 16 dieną Sezemanas vėlbuvo paskirtas į Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vedėjo pareigas. Sezemanas buvo atleistas iš Vilniaus universiteto 1949 metais, o 1950 metais areštuojamas ir iki 1956 metų praleidžia Gulage Taišete (Irkutskas). Išlikę rankraščiai byloja, kad Sezemanas net ir kalinamas nenutraukė filosofinės veiklos.  1958 metais reabilituojamas jis ir vėl dėstologiką Vilniaus universitete iki savo mirties 1963 metais. Daliaus Jonkaus monografijoje Sezemano filosofija apmąstoma susiejant ją su XX a. pradžios filosofiniu kontekstu. Atskleidžiami Sezemano filosofijos ryšiai sufenomenologine filosofija, parodoma, kaip jis transformuoja neokantinę pažinimoteoriją, kaip kritikuoja pozityvizmą ir natūralizmą. Nagrinėjamos objektyvuotoir neobjektyvuoto žinojimo, savęs pažinimo, kultūros krizės, estetinėspatirties problemos. Monografija skirta visiems besidomintiems Lietuvos filosofijos istorija ir fenomenologija.
Renginį moderuos prof. Gintautas Mažeikis(VDU). Diskusijose dalyvaus dr. Viktoras Bachmetjevas (VDU), doc. Jurga Jonutytė (VDU).
Disukusijoje bus kritiškai aptariami šiuolaikiniai Lietuvos filosofijos ir kultūros tyrinėjimai. Keliami klausimai apie Lietuvos filosofijos tradiciją. Aptariamas Vosyliaus Sezemano kritinio realizmo santykis su fenomenologine filosofija.