Planuojantiems karjerą viešajame sektoriuje

Vilnius_presidential_palace1-300x200Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra sėkmingai vykdo Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programą. Ši programa skirta asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei siekiantiems įgyti ekspertinių-analitinių kompetencijų, reikalingų darbui politiką formuojančiose ir įgyvendinančiose valstybės institucijose. Baigusiems valstybės institucijų magistro studijų programą atsiveria galimybės siekti aukštos kvalifikacijos reikalaujančių pozicijų, vadovaujančio darbo karjeros viešajame sektoriuje.

Teoriniai ir raktiniai įgūdžiai viešojo sektoriaus veiklai tobulinti

Ši programa yra puikus pasirinkimas siekiantiems įgyti teorinių ir praktinių įgūdžių viešojo sektoriaus veiklai tobulinti. Studijuodami viešosios politikos formavimą, magistrantai įsigilins į priemones, per kurias socialinės problemos įtraukiamos į politikos darbotvarkę, kaip planuojamas jų sprendimas, ar jis efektyvus. Studentams atsivers galimybė pažinti, tirti, vertinti viešojo sektoriaus, valstybės tarnybos sistemą, valstybės tarnautojų karjeros planavimą, personalo valdymą ir veiklos vertinimą. Pasirenkamųjų dalykų įvairovė atvers galimybę studentams gilintis į jų interesams artimą sritį – švietimo, sveikatos, statutinių ir nevyriausybinių organizacijų veiklos organizavimą, migracijos valdymo ir kitas problemas. Todėl kryptingai organizuojantiems savo individualius studijų planus tiek paskaitų, tiek tiriamųjų bei baigiamojo darbo, Erasmus studijų perspektyvoje atsivers galimybė įgyti aukštą kvalifikaciją. Šalia teorinių įgūdžių, mes skatiname ir praktinius. Juos iniciatyvūs magistrantai įgyja dalyvaudami savanoriškoje praktikoje VDU socialinių partnerių institucijose (ministerijos, savivaldybės, įvairūs departamentai ir viešosios institucijos, NVO), dalyvaudami kitoje viešojo sektoriaus savanoriškoje veikloje, derindami apmokamą darbą ir studijas. Pasirinkę šią studijų programą įgysite įgūdžių tobulinti savo asmeninį, bendruomenės ir valstybės gyvenimą.

Valstybės institucijų administravimo studijų dalykus dėstys akademikai ir praktikai. Sėkmingai studijas baigę absolventai įgis reikalingų žinių tolesnei sėkmingai karjerai ne tik Lietuvos viešojo valdymo, bet ir tarptautinėse organizacijose.

Iššūkiai viešajai politikai ir viešajam administravimui

Per Lietuvą ir pasaulį slenkanti neoliberalizmo banga meta didelį iššūkį viešosios politikos formuotojams ir įgyvendintojams. Kaip pasiekti geriausių rezultatų mažiausiomis finansinėmis sąnaudomis? Naujoji viešoji vadyba siūlo perimti verslo sektoriaus idėjas. Valdysenos perspektyvoje į valstybės valdymą siekiama įtraukti bendruomenes, piliečius, kurie yra žmogaus teisių turėtojai , pilni lūkesčių ir reikalavimų sąlygotų gerovės visuomenės idėjos. Kaip užtikrinti sveikatos ir socialines paslaugas senstančiai visuomenei? Ką daryti, kad vaikai augtų šeimose, o ne vaikų globos namuose? Kaip valdyti žalą, kylančią dėl besaikio alkoholio vartojimo? Kaip mažinti savižudybes, patyčias mokyklose, migracijos srautus? Gal šioms ir kitoms gerbūvio problemomis spręsti reikia valstybinių programų? Jų rengėjų ir įgyvendintojų? Tam reikia geros valios, kryptingų studijų, ekspertinės-analitinės kompetencijos ir efektyvaus darbo viešajame sektoriuje. Jūs galite būti tie, kurie įprasmins savo gyvenimą siekdami ne tik savo, bet ir valstybės institucijų, valstybės geresnio funkcionavimo.

Valstybės institucijų administravimo magistro studijų programa skirta socialinių mokslų (viešasis administravimas, sociologija, socialinė politika, socialinis darbas, ekonomika, pedagogika, politikos mokslai, viešoji komunikacija, visuomeninė geografija ir kt.), humanitarinių mokslų (istorija, filosofija, filologija, etnologija) ir biomedicinos mokslų (visuomenės sveikata) bakalaurams, taip pat ir dirbantiems specialistams. Kilus klausimams, kreiptis Valstybės institucijų administravimo studijų komiteto vadovę (ilona.tamutiene@vdu.lt ).

Teksto autorė – Ilona Tamutienė VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto viešojo administravimo katedros docentė, Valstybės institucijų administravimo studijų programos komiteto vadovė.