Stiprėja bendradarbiavimas su EHU

Kovo 25 d. Europos Humanitariniame Universitete (EHU) Vilniuje vyko Atvirų durų diena. Į ją atvažiavo daug jaunimo iš Baltarusijos, kurie ruošiasi studijuoti Lietuvoje – tiek bakalauro, tiek magistro studijų programose. Daugelis svečių domėjosi bendra EHU ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) bakalauro programa „World Politics and Economy“ (Pasaulio politika ir ekonomika), kuri yra bendrai dviejų aukštųjų mokyklų vykdoma nuo 2015 m.

Europos humanitarinis universitetas dažnai yra vadinamas baltarusių universitetu egzilyje. Tai privatus universitetas įstegtas Minske 1992 m., vėliau persikėlė į Vilnių, nes 2004 m. Baltarusijos valdžia uždraudė jo veiklą.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas remia EHU veiklą nuo pat jo įsikūrimo Lietuvoje pradžios. PMDF dėstytojai ne tik skaitė paskaitas baltarusių studentams, bet ir konsultavo rengiant naujas ir tobulinant senas studijų programas.

Nauju bendradarbiavimo žingsniu prieš tris metus tapo bendros bakalauro programos anglų dėstomąja kalba parengimas ir įgyvendinimas. Baltarusių studentai pusę studijų laiko, pirmą ir ketvirtą kursus, praleidžia Vilniuje, pusę, antrą ir trečią kursus, Kaune, Vytauto Didžiojo universitete. Studijų procesą prižiūri bendras dviejų universitetų studijų komitetas.

– Tai unikali programa tiek Lietuvos, tiek Vidurio ir Rytų Europos mastu, – akcentuoja doc. Andžej Pukšto, VDU PMDF Politologijos katedros vedėjas.

Programos pagrindiniai tikslai yra išmokyti studentus analizuoti  šiuolaikinių politinių sistemų funkcionavimą, taip pat vertinti laisvos rinkos ypatumus tiek Europoje, tiek kitose pasaulio šalyse. Be to, dėstytojai daug dėmesio skiria tarptautinių santykių raidai ir makroekonomikos procesams.

Europos Humanitarinio Universiteto Socialinių mokslų katedros vedėjas doc. Andrei Stsiapanau džiaugiasi, kad antrakursiai puikiai adaptavosi Kaune, dalis jų rudens semestre pasiekė labai gerus studijų rezulatatus.

-Šiais metais susidomėjimas programa „World Politics and Economy“ labai išaugo, tai mus įpareigoja rūpintis studijų kokybe, galvoti apie naujų socialinių partnerių pritraukimą, – sako doc. Stsiapanau.

VDU – valstybių vadovų, istorinių lyderių susitikimas

Kovo 10 dieną, penktadienį, Vytauto Didžiojo universitete (VDU) įvyko pirmasis renginys, skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui – tarptautinis II-asis Baltijos ir Juodosios jūrų forumas, kuriame dalyvavo istoriniai lyderiai, buvę Rytų ir Vidurio Europos valstybių vadovai.


Kaune vykusio forumo tema – „Europa šiandien. Baltijos konsensusas (1987–1991 metai): istorinė reikšmė ir pamokos šiandienai“. Kovo 11-osios išvakarėse susitikę istoriniai lyderiai kartu su akademine bendruomene, politikos, meno, kultūros žmonėmis, verslo ir visuomenės atstovais ragino gaivinti istorinę atmintį, ieškoti naujų dialogo formų, kurti naujas produktyvaus, kaimyniškai atsakingo, taiką palaikančio bendravimo formas, paremtas abipuse pagarba ir pasitikėjimu.

Pasak Europos Sąjungos ambasadoriaus Rusijos Federacijoje Vygaudo Ušacko, Baltijos valstybių sėkmės istorija – tarsi švyturys Juodosios jūros regiono šalims, jų demokratijos, laisvos rinkos ir brandžios pilietinės visuomenės nuolatinio formavimosi kelyje. „Geopolitinės įtampos, priešpriešos ir pavojų aplinkoje verta įsiklausyti į istorinių lyderių, prisidėjusių prie Sovietų Sąjungos griūties bei savo šalių valstybingumo atkūrimo, išmintį. Siekiant įkvėpti tikėjimą dialogu ir bendradarbiavimu, Kaunas suburia istorinius lyderius saugumo ir gerovės vardan. Nuo Baltijos iki Juodosios jūros ir toliau“, – renginio svarbą įvardijo ambasadorius.

Neatsitiktinai sprendimų paieškoms kartu su buvusiais prezidentais iš Bulgarijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Moldovos, Slovakijos ir Ukrainos pasirinkta akademinė erdvė – XXI amžiaus globalių iššūkių ir regioninių grėsmių akivaizdoje būtina prisiminti kovos dėl demokratijos ir šalių laisvės epizodus bei užmegzti glaudų dialogą, į jį įtraukiant akademinę bendruomenę, ypač jaunąją kartą.

„Simboliška ir prasminga, kad forumas vyko Vytauto Didžiojo universitete – prasidėjus Atgimimui, Lietuvos ir išeivijos mokslininkų, intelektualų atkurtas Universitetas tapo vienu pirmųjų mūsų šalies laisvės šauklių, humanistinės pasaulėžiūros židiniu. Šiandien vėl stovėdami ant pokyčių slenksčio, kviečiame atsigręžti į idealus, kurių vedini ėjome demokratizacijos link. Taikių sprendimų vardan atveriame duris dialogui tarp valdžios ir piliečių“, – universitetų svarbą diskusijose dėl ateities pabrėžė VDU rektorius prof. Juozas Augutis.

Tarp Baltijos ir Juodosios jūrų forumo numatomų dalyvių – buvusieji Europos valstybių vadovai, netolimoje praeityje pakeitę žemyno raidą, pasukę jį demokratijos link ir siekę aktyvios pilietinės visuomenės formavimosi laisvose šalyse: Valdas Adamkus (Lietuva), Vytautas Landsbergis (Lietuva), Viktoras Juščenko (Ukraina), Bronislavas Komorovskis (Lenkija), Leonidas Kravčiukas (Ukraina), Leonidas Kučma (Ukraina), Petru Lučinskis (Moldova), Arnoldas Riutelis (Estija), Petaras Stojanovas (Bulgarija), Rudolfas Šusteris (Slovakija), Valdis Zatleris (Latvija), Genadijus Burbulis (Rusija).

Pirmajame Baltijos ir Juodosios jūrų forume 2016 metais jo dalyviai pasirašė Kijevo nutarimą, kuriame savo siekiu įvardijo jungtinę ir tikslingą taikos palaikymo misiją. „Mūsų visų tikslas – skleisti bendrais veiksmais grįstą vertybių sistemą, kuri užtikrins tarpusavio supratimą ir paramą, kartų ir ideologijų bei žmonių ir valstybių dialogą“, – teigiama deklaracijoje.

Baltijos ir Juodosios jūrų erdvė, kurią formavo tautybių, tikėjimų ir kultūrų įvairovė, turi ilgą ir bendrą istoriją. Pasak buvusių valstybių vadovų, tik demokratija, taika ir visiškas karo bei agresijos išsižadėjimas Europos tautų bendruomenei padės užtikrinti saugumą žemyne.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui skirtas forumas „Europa šiandien. Baltijos konsensusas (1987–1991 metai): istorinė reikšmė ir pamokos šiandienai“ vyks kovo 10 d., penktadienį, 10 val., VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas). Tą pačią dieną, 14.00 val. VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28) numatoma diskusija „Universitetų dialogas: tikslai, misija ir praktikos“, po kurios, apibendrinant forumą, bus priimtas Kauno nutarimas „Pasitikėjimo ir taikos dialogas“ – kvietimas pilietinę visuomenę, politikus, mokslininkus, kultūros, verslo ir kitų sričių atstovus suburti jėgas.

Renginį organizuoja Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno miesto savivaldybė. Forumą taip pat remia Europos Sąjungos projektas „Viešoji diplomatija. ES ir Rusija“ („Public Diplomacy. EU and Russia“).

Istoriniai lyderiai, Baltijos ir Juodosios jūrų forumo dalyviai:

 • Valdas Adamkus, Lietuvos prezidentas (1998–2003 ir 2004–2009), VDU tarybos pirmininkas, VDU garbės daktaras
 • Vytautas Landsbergis, pirmasis atkurtosios nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovas, Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas  (1990–1992), VDU garbės daktaras
 • Viktoras Juščenko, Ukrainos prezidentas (2005–2010)
 • Leonidas Kučma, Ukrainos prezidentas (1994–2005)
 • Petru Lučinskis, Moldovos prezidentas (1996–2001)
 • Arnoldas Riutelis, Estijos prezidentas (2001–2006)
 • Lechas Valensa, Lenkijos prezidentas (1990–1995)
 • Genadijus Burbulis, Rusijos TFSR valstybės sekretorius (1991–1992)

„Lietuva – tūkstančių žmonių išsaugotas troškimas gyventi laisvai. Troškimas, stipresnis už Sibiro speigą, stribų išdavystę, politinius lagerius. Jį pavyko užfiksuoti ir Romualdo Požerskio parodoje ir albume „Lietuva 1988-1993″. Akimirka, kai paskutinis sovietų armijos tankas palieka Lietuvą, galutinai pabaigia okupacijos, prievartos, bukinimo ir melo etapą, kurį lietuvių tauta kentė pusę šimtmečio. Ilgus metus Lietuvos žemę slėgė brutali geležinė jėga. Pasitelkdama melą ir šantažą, ji peržengė mūsų sienas penktajame dešimtmetyje ir ketino čia pasilikti amžinai. Lietuva atkakliai varė svetimą kariuomenę. Tai darė mūsų partizanai, disidentai, visa tauta, nepraradusi laisvės ir nepriklausomybės vilties“, – parodos anotacijoje rašo Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Fakulteto dėstytojai Vilniaus knygų mugėje 2017

Vasario 23 -26 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ (Laisvės pr. 5, Vilnius) vyks tradicinė Vilniaus knygų mugė, kurios renginiuose dalyvaus, diskusijose ir knygų pristatymuose savo mintimis dalinsis fakulteto bendruomenės nariai, akademikai, profesoriai. Išsami visų mugės renginių programa – mugės tinklalapyje.

Kviečiame apsilankyti Vilniaus knygų mugėje 2017 ir susitikti su Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojais:

 

Vasario 23 d, Ketvirtadienis

14:00 Konferencijų salė 5.5 Giedrės Pranaitytės monografijos „Prancūzijos ir JAV kultūrinė diplomatija bei jos praktinis vykdymas Lietuvoje“ pristatymas. Dalyvauja G. Mažeikis, R. Jasiulevičienė, K. Juraitė, A. Švarplys (VDU)
15:00 Rašytojų kampas Daliaus Jonkaus knygos „Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija“ pristatymas. Dalyvauja G. Mažeikis, A. Sverdiolas, M. Gutauskas, N. Milerius (VDU)
17:00 Forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Lietuvos kultūra kaip strateginis prioritetas: tačiau kokia?“ Dalyvauja S. Trilupaitytė, R. Valatka, E. Aleksandravičius. Moderuoja G. Mažeikis. Filmuoja LRT

Vasario 24 d, Penktadienis

11:00 Konferencijų salė 5.2 „Lietuvių kalbos ideologija: norminimo idėjų ir galios istorija“ (sud. L. Vaicekauskienė ir N. Šepetys). Dalyvauja sudarytojai, E. Parulskis, R. Savukynas, R.Valatka (Naujasis Židinys-Aidai)
11:00 Rašytojų kampas Tomo Kavaliausko knygos „Originalas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, S. Trilupaitytė, H. Kunčius (Alma littera)
12:00 Stendas.C19 Tomas Kavaliauskas, Giedrė Steikūnaitė (Alma littera)
14:00 Konferencijų salė 5.2 Filosofinių Leonido Donskio idėjų refleksija. Dalyvauja G. Mažeikis, M. Drunga, R. Kamuntavičius (VDU)
15:00 Forumas-LRT studija Diskusijų klubas: „Skirtingi Lietuvos veidai“. Dalyvauja R. Valiukonytė, R. Paulauskas, S. Černiauskas, D. Staponkutė. Moderuoja R. Zemkauskas. Filmuoja LRT
15:00 Rašytojų kampas Tomo Vaisetos knygos „Orfėjas, kelionė ten ir atgal“ pristatymas. Dalyvauja autorius, R. Valatka, V. Cibarauskė (LRS leidykla)
17:00 Konferencijų salė 5.1 Algirdo Toliato knygos „Žmogaus ir Dievo metai“ pristatymas. Dalyvauja autorius, E. Jakilaitis, M. Garbačiauskaitė-Budrienė, R. Valatka, „Angelų sargų“ gospelo choras (Tyto alba)
18:00 Konferencijų salė 5.1 Vytauto Landsbergio ir Ryčio Zemkausko knygos „Bus geriau“ pristatymas. Dalyvauja autoriai (Dominicus lituanus)
18:00 Forumas-LRT studija Vytauto Kavolio knygos „Moterys ir vyrai lietuvių kultūroje“ pristatymas. Dalyvauja V. Daujotytė, A. Mickūnas, A. Sverdiolas, G. Kadžiulytė (Apostrofa). Filmuoja LRT
19:00 Stendas 5.A01 Vytautas Landsbergis, Rytis Zemkauskas (Dominicus lituanus)

Vasario 25 d, Šeštadienis

12:00 Konferencijų salė 5.2 Kauno architektūros gidas angliškai – kokia modernistinė laikinoji sostinė pristatoma užsieniečiui? Dalyvauja R. Zemkauskas, V. Petrulis, M. Drėmaitė ( Lapas)
12:00 Konferencijų salė 3.2 Civilizacinių galios centrų kaita + geopolitikos atgimimas = konfliktų liepsnos? Dalyvauja V. Rubavičius, A. Mickūnas, A. Andrijauksas, N. Kardelis (LKTI)
14:00 Konferencijų salė 5.1 Kristinos Sabaliauskaitės knygos „Silva Rerum IV“ pristatymas. Dalyvauja autorė, R. Valatka (Baltos lankos)
15:00 Konferencijų salė 5.1 L. Donskio ir Z. Baumano palikimas nūdienos Europai, klastingo blogio ir atviro pasaulio sandūroje. Knygos „Takusis blogis“ pristatymas. Dalyvauja A. Pranckevičius, G. Mažeikis, E. Aleksandravičius (Versus aureus, Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje)
16:00 Konferencijų salė 5.2 Reino Raudo romano „Rekonstrukcija“ pristatymas. Dalyvauja autorius, J. Čerškutė, G. Mažeikis (Apostrofa)

Vasario 26 d, Sekmadienis

11:00 Konferencijų salė 5.2 Algio Mickūno knygų „Kosminė sąmonė“ ir „Istorija, kalba, suvokimas“ pristatymas. Dalyvauja autorius, A. Sverdiolas, D. Jonkus, T. Kačerauskas (Sophia)
15:00 Konferencijų salė 3.1 Platono dialogo „Filebas“ ir klasikinių filosofinių tekstų serijos Philosophica pristatymas. Dalyvauja R. Makselis, T. Aleknienė, D. Jonkus, K. Sabolius (LEU)

 

Studentų registracija į dalykus pavasario semestrui

III-sis užsirašymo į A, B ir C grupių dalykus 2016/2017 m. m. pavasario semestrui etapas vyks nuo 2017-02-01 10 val. iki 2017-02-14 24 val., kai galima išsibraukti iš nenorimo studijuoti dalyko sąrašo, arba užsirašyti į dalykus, kuriuose yra likę laisvų vietų. Užsirašymas vyksta tik per VDU Studentų savitarnos portalo (SSP) užsirašymo į dalykus sistemą REGIS.

Nuolatinės studijų formos magistrantams ir klausytojams užsirašymas į dalykus pavasario semestrui vyks vasario 1-14 dienomis.

Prisijungimui reikalingas VDU vidinio tinklo „FirstClass“ prisijungimo vardas bei slaptažodis. Jei studentas neturi savo anketos su prisijungimo vardu ir slaptažodžiu arba pamiršo slaptažodį, jis turi kreiptis į Studentų centrą (S. Daukanto g. 27-206), atvykdamas asmeniškai su studento pažymėjimu. Smulkesnę informaciją apie įsirašymą į dalykus galima rasti SSP „Naudotojo vadovas studentams“.

Prieš užsirašant į studijų dalykus, kiekvienas studentas, susidarydamas individualų studijų planą, privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai. Rekomenduojama, kad bendra vienerių studijų metų kreditų apimtis būtų 60 kreditų. Jei studentas studijuoja gretutinėse ar individualiosiose studijose, semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai.

Užsirašymo į studijų dalykus etapai

 • Nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams
  Etapai nuo iki
I. Pagrindinis užsirašymas 2016 m. lapkričio 23 d. 10:00 2016 m. gruodžio 4 d. 24:00
II. Užsirašymas į likusias laisvas vietas ir sąrašų koregavimas 2016 m. gruodžio 5 d. 00:00 2016 m. gruodžio 23 d. 24:00
III. Galutinis užsirašytų dalykų tikslinimas, išsibraukiant iš nenorimų studijuoti dalykų ir įsirašant į dalykus, kur likę laisvų vietų 2017 m. vasario 1 d. 10:00 2017 m. vasario 14 d. 24:00
 • Nuolatinės studijų formos magistrantams
 • Klausytojams
  Etapas nuo iki
III. Pagrindinis užsirašymas į dalykus ir tikslinimas 2017 m. vasario 1 d. 10:00 2017 m. vasario 14 d. 24:00


Visuose užsirašymo į studijų dalykus etapuose taikomi prioritetų kriterijai

 1. Aukštesnis kursas (pirmenybė suteikiama aukštesnio kurso studentams);
 2. Paskutiniojo semestro pažymių vidurkis (pirmenybė suteikiama studentams, turintiems aukštesnį vidurkį, pirmo kurso studentams – stojimo konkursinį balą).

Užsirašymo data ir laikas reikšmės neturi, bet registracijos eigoje kiekvienas studentas turi pasitikrinti:

 • ar pagal savo prioritetus pateko į dalykui skirtų vietų skaičių;
 • ar kiti studentai su aukštesniais prioritetais jo „neišstūmė“ iš užsirašyto dalyko.

Aukštą prioritetą turintis studentas antrame etape negali „išstumti“ žemesnį prioritetą turinčio studento, užsirašiusio pirmame etape, o trečiame etape negali išstumti pirmame ir antrame etapuose užsirašiusiųjų į dalykus studentų.

Privalote sekti savo užsirašymo eilę kiekvieno dalyko sąraše visų etapų metu, nes jei užsirašymo metu Jūs likote už dalyko registracijos ribos (prie Jūsų pavardės matosi „NE“), gali būti, kad po kurio laiko, kol vyksta užsirašymas, pateksite į dalyką – prie pavardės bus „TAIP“.

Atkreipiame dėmesį, kad studentas, išsibraukęs iš dalyko, užsirašyto pirmame ar antrame etapuose, trečio etapo metu jau nepateks į tą pačią vietą, jei norės vėl užsirašyti į dalyką, iš kurio išsibraukė.

Pasibaigus II-ajam užsirašymo etapui, bus naikinami A ir B grupių dalykai (išskyrus užsienio kalbas) bei pasirenkami studijų krypties (C gr.) dalykai, į kuriuos užsirašys mažai studentų. Prašome sekti skelbimus po šio registracijos etapo.

Semestro pradžioje paskaitų metu nebus pateikiami popieriniai dalykų sąrašai, kuriuose būtų galima įsirašyti ar išsibraukti, ir nebus galima užsirašymo į dalykus koreguoti prašymais.

Svarbi informacija nuolatinės formos bakalauro ir vientisųjų studijų studentams

 • Studentai, kurie 2016/2017 m. m. pavasario semestre studijuos Kompiuterinio raštingumo dalyką, privalo įsirašyti į du laikus: paskaitų ir laboratorinių darbų (paskaita + laboratoriniai darbai – iš viso 4 kreditai).
 • II ir vyresnių kursų studentai, neišklausę A grupės dalykų Gamtamokslinė pasaulio samprata ir  Šiuolaikinės Lietuvos tapsmas, arba turintys šių dalykų akademines skolas, 2016/2017 m. m. pavasario semestre privalo užsirašyti į vieną iš šių pasirinktų dalykų:
Vietoje Dalykas pasirenkamas iš:
Šiuolaikinės Lietuvos tapsmo

Humanitarinių mokslų srities pogrupio:

IST0103  Pasaulio lietuvių istorija arba

ETN0101 Lietuvių folkloras, tradicijos, mitologija (dėstoma anglų kalba) Lithuanian Folklore, Traditions, Mythology (In English)

Gamtamokslinės pasaulio sampratos

Fizinių, biomedicinos ir technologijos mokslų srities pogrupio:

FIZN0201 Astronomija   (dėstoma anglų kalba) Astronomy  (in English)
APLN0201 Aplinkotyra
BION0201 Biologija
BIO0101 Biotechnologija
BBK0101 Gyvybės chemija

Registracija į anglų kalbą

 • I kurso studentai, pradėję studijuoti Universitete anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 • studentai, pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio arba įstoję į Universitetą 2015 metais ir anksčiau, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį.

A, B ir C grupių dalykų tvarkaraštis

Daugiau informacijos:
 • VDU Studijų departamentas
 • Telefonas (8 37) 323 599
 • Adresas S. Daukanto g. 27, LT-44249 Kaunas
 • El. paštas: studijos@vdu.lt

Prof. Daliaus Jonkaus monografijos pristatymas ir diskusija

4-lt-htmlŠių metų gruodžio mėn. 12 d., 17 val. Vytauto Didžiojo universitete (V. Putvinskio g. 23 – 311, Kaunas) vyks PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros profesoriaus Daliaus Jonkaus monografijos Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija pristatymas.

Monografija Vosyliaus Sezemano filosofija: savęs pažinimo ir estetinės patirties fenomenologija tai pirmoji Lietuvoje monografija apie iškilaus Lietuvos filosofo kūrybą. Vosylius Sezemanas (1884-1963) gimė 1884 metais Vyborge  (Suomija, dabar Rusijos teritorija). Studijavo Sankt-Peterburgo universitete 1903-1909 metais, kur vienas jomokytojų buvo įžymus rusų filosofas Nikolajus Lossky. Vėliau studijas tęsė Vokietijoje. Marburgo ir Berlyno universitetuose 1909-1912 metais jo dėstytojais buvo neokantininkai Hermannas Cohenas ir Paulis Natorpas. 1923metais pakviestas dėstyti į Kauno universitetą Lietuvoje tapo Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos, o vėliau Filosofijos istorijos katedros vedėju.1940 metais su Humanitarinių mokslų fakultetu persikelia į Vilnių.  1944 metais liepos 16 dieną Sezemanas vėlbuvo paskirtas į Vilniaus universiteto Filosofijos katedros vedėjo pareigas. Sezemanas buvo atleistas iš Vilniaus universiteto 1949 metais, o 1950 metais areštuojamas ir iki 1956 metų praleidžia Gulage Taišete (Irkutskas). Išlikę rankraščiai byloja, kad Sezemanas net ir kalinamas nenutraukė filosofinės veiklos.  1958 metais reabilituojamas jis ir vėl dėstologiką Vilniaus universitete iki savo mirties 1963 metais. Daliaus Jonkaus monografijoje Sezemano filosofija apmąstoma susiejant ją su XX a. pradžios filosofiniu kontekstu. Atskleidžiami Sezemano filosofijos ryšiai sufenomenologine filosofija, parodoma, kaip jis transformuoja neokantinę pažinimoteoriją, kaip kritikuoja pozityvizmą ir natūralizmą. Nagrinėjamos objektyvuotoir neobjektyvuoto žinojimo, savęs pažinimo, kultūros krizės, estetinėspatirties problemos. Monografija skirta visiems besidomintiems Lietuvos filosofijos istorija ir fenomenologija.
Renginį moderuos prof. Gintautas Mažeikis(VDU). Diskusijose dalyvaus dr. Viktoras Bachmetjevas (VDU), doc. Jurga Jonutytė (VDU).
Disukusijoje bus kritiškai aptariami šiuolaikiniai Lietuvos filosofijos ir kultūros tyrinėjimai. Keliami klausimai apie Lietuvos filosofijos tradiciją. Aptariamas Vosyliaus Sezemano kritinio realizmo santykis su fenomenologine filosofija.

VDU tarptautinė praktika

flight-sky-clouds-fly

Skelbiamas VDU tarptautinės praktikos konkursas. Konkurse gali dalyvauti bakalauro ar magistrantūros studijų studentas/ė, turintis/i aukštesnį nei 8 akademinį vidurkį bei pasižymintis stipria motyvacija.

Norinčius išvykti VDU dvišalių mainų praktikai 2017 m.  prašome užpildyti atrankos anketą adresu: http://bit.ly/praktika2017dvisaliaiLT iki gruodžio 9 d.

 

Dokumentai atrankai:

 • Gyvenimo aprašymas (CV);
 • Skaitmeninė Jūsų nuotrauka;
 • priimančios organizacijos / institucijos ar universiteto patvirtinimas

Atrinktiems studentams bus skirta pilna arba dalinė VDU mobilumo stipendija. Negavusiems VDU mobilumo stipendijos, bet atitinkantiems mainų kriterijus, bus sudarytos sąlygos į mainus vykti savo lėšomis.

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas (-ė) pasirenka studijoms.

Informacija apie VDU MOBILUMO stipendijas:

Stipendijos dydis priklauso nuo studijų laikotarpio ir šalies, kurią studentas (-ė) pasirenka studijoms ar praktikoms:


ŠALIŲ GRUPĖS I II III IV
ŠALYS

 

Australija,

Argentina*,

Ekvadoras,

Jungtinės Amerikos Valstijos*,

Kanada*,

Japonija*,

Izraelis*,

Naujoji Zelandija,

P. Korėja*,

Venesuela,

Singapūras,

Brazilija*,

Meksika,

Indonezija*,

Malaizija*,

Indija*,

Taivanas*

 

 

Airija,

Azerbaidžanas*,

Danija,

Islandija,

Lichtenšteinas,

Kinija*,

Prancūzija,

Vokietija,

Belgija,

Suomija,

Švedija,

Norvegija,

Šveicarija,

Liuksemburgas,

Jungtinė Karalystė,

Tailandas*

 

 

Austrija,

Graikija,

Ispanija,

Italija,

Nyderlandų Karalystė, Kazachstanas*,

Kipras*,

Malta,

Portugalija,

Rusija*,

Pakistanas*

 

Armėnija,

Baltarusija,

Bulgarija,

Gruzija*,

Čekija,

Estija*,

Latvija*,

Lenkija,

Rumunija,

Slovakija,

Slovėnija,

Turkija,

Vengrija,

Ukraina,

Turkija

STIPENDIJA PRAKTIKOMS 600 EUR/mėn 500 EUR/mėn 450 EUR/mėn 350 EUR/mėn
STIPENDIJA STUDIJOMS 500 EUR/mėn 400 EUR/mėn 350 EUR/mėn 250 EUR/mėn

 

*-žvaigždutėmis pažymėtos šalys, į kurias galima vykti VDU dvišaliams studijų mainams