Daugėja S. Lozoraičio stipendininkų

2017 metai yra ypatingi VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto magistrantūros programai „Diplomatija ir tarptautiniai santykiai“. Sukanka 15 metų, kai Vytauto Didžiojo universitete buvo atkurtos diplomatijos studijos. Prie atkūrimo darbų ženkliai prisidėjo lietuvių išeivija, visų pirma diplomato Stasio Lozoraičio bendraminčiai ir našlė Daniela Lozoraitienė.

Programa greitai tapo populiari, tiek politikos mokslų, tiek kitų krypčių bakalauro programų tarpe. Daug metų dėstomoji kalba buvo lietuvių, vėliau – buvo pradėta dėstyti anglų kalba, o programoje stipriai pagausėjo studentų iš užsienio. Politologijos katedra, kuriai priklauso šios magistrantūros programos studijos vykdo priėmimą du kartus metuose – birželį ir gruodžio mėnesiais.

Kalbant apie programos steigimą, būtina priminti, kad daug pagalbos jai suteikė Danutė Vaičiulaitytė–Nourse. Aktyvi Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių bendruomenės veikėja, Seton Hall universiteto darbuotoja ne kartą organizuodama  šiai studijų programai tiek finansinę, tiek metodologinę pagalbą. Dėka rėmėjų lėšų buvo išleisti keli „Politikos mokslų almanacho“ tomai, o 2010 m. buvo įsteigtas Stasio Lozoraičio vardinių stipendijų fondas, kurio dėka programos magistrantai gali atlikti stažuotę Lietuvos Respublikos ambasadoje Romoje.

Per pastaruosius metus stipendininkais tapo šeši „Diplomatijos ir tarptautinių santykių“ programos magistrantai: Živilė Belevičiūtė, Lina Leliukaitė, Mindaugas Norkevičius, Inga Jakaitytė ir Urtė Januškevičiūtė. 2016 m. konkursą laimėjo Šarūnė Rimdeikytė.

Š. Rimdeikytė džiaugiasi galimybe stažuotę atlikti diplomatinėje atstovybėje. Taip pat pabrėžia, kad praktika Romoje tapo neįkainojama patirtimi, kuri pranoko visus lūkesčius. Tai gerokai daugiau nei oficialiame apraše pateiktos užduotys: analitinių Italijos vidaus ir užsienio politikos pažymų rengimas, šalies žiniasklaidos priemonių apžvalga, darbas su konsulinėmis ir administracinėmis užduotimis bei diplomatinės atstovybės projektais.

„Buvo džiugu sudalyvauti renginyje, kuris buvo skirtas Sausio 13-osios įvykiams paminėti. Širdyje kirbėjo džiaugsmas matant, kaip mūsų tautiečiai išlieka vieningi nepaisant savo buvimo vietos. Tautos vienybė stebino pačius italus. Jie su didele nuostaba stebėjo, kas vyko Lietuvoje tuo metu“ – savo prisiminimais dalinasi Šarūnė Rimdeikytė.

Taip pat verta paminėti, kad S. Lozoraičio stipendijos laimėtoja baigė „Italistikos ir romanų kalbų“ bakalauro studijas Vytauto Didžiojo universitete. Žinios gautos pirmos pakopos studijose ir magistrantūroje stipriai pravertė stažuotės metu Romoje.