Viešojo administravimo katedra

Viešojo administravimo katedra fakultete įsteigta 1999 m. 1999-2000 m. katedrai vadovavo doc. dr. Rasa Šnapštienė, 2000-2014 m. – doc. dr. Saulius Pivoras.  2014 – 2016 m. katedros vedėjo pareigas ėjo prof. dr. Mindaugas Jurkynas. Nuo 2016 m rugsėjo mėn. katedrai vadovauja prof. Saulius Pivoras.

Pagrindiniai Viešojo administravimo katedros tikslai yra plėtoti viešojo administravimo mokslinius tyrimus bei vykdyti viešojo administravimo bakalauro ir magistro studijų programas.

Bakalauro studijų programa

Magistrantūros studijų programos

Kontaktai

  • V. Putvinskio g. 23-602, LT-44243 Kaunas, Lietuva
  • Tel. (8 37) 327871
  • Faks. (8 37) 206709
  • El. p. vak@pmdf.vdu.lt

Prof. dr. Saulius Pivoras

Katedros vedėjas, profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Žmogiškųjų išteklių viešajame sektoriuje valdymas, lyginamoji viešoji politika, Skandinavijos šalys

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: saulius.pivoras@vdu.lt

Rūta Bulotė

Studijų koordinatorė


El. paštas: ruta.bulote@vdu.lt

Prof. dr. Liudas Mažylis

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Europos integracija, vietinės valdžios institucijos

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: liudas.mazylis@vdu.lt

Prof. dr. Artūras Grebliauskas

Profesorius


Mokslinių interesų kryptys

Makroekonomika, valstybės ekonominė politika, tarptautinė ekonomija, strateginis valdymas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: arturas.grebliauskas@vdu.lt

Prof. dr. Ilona Tamutienė

Profesorė


Mokslinių interesų kryptys

Sveikatos politika, alkoholio kontrolės politika, žmogaus raida, vaikų socialinė rūpyba ir teisės

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ilona.tamutiene@vdu.lt

Doc. dr. Remigijus Civinskas

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Viešųjų organizacijų pokyčiai, viešasis sektorius, NVO veiklos.

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: remigijus.civinskas@vdu.lt

 

Doc. dr. Kastytis Antanaitis

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Baltijos valstybių istorija, sovietologijos studijos, viešoji politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: kastytis.antanaitis@vdu.lt

Doc. dr. Aistė Lazauskienė

Docentė


Mokslinių interesų kryptys

Vietinės valdžios institucijos, nacionalinės mažumos, kultūros politika

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: aiste.lazauskiene@vdu.lt

Dr. Arvydas Mikalauskas

Lektorius


Mokslinių interesų kryptys

Viešasis administravimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: arvydas.mikalauskas@vdu.lt

Dr. Ernesta Buckienė

Lektorė


Mokslinių interesų kryptys

Viešoji politika, viešasis administravimas, valstybės tarnyba

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ernesta.buckiene@vdu.lt

Doc. dr. Robertas Pukenis

Docentas


Mokslinių interesų kryptys

Romėnų teisė, Bažnyčios teisė, Vatikano diplomatija ir tarptautiniai santykiai

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: robertas.pukenis@pmdf.vdu.lt

Ieva Žindžiūtė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Viešasis administravimas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: ieva.zindziute@vdu.lt

Vaida Leščauskaitė

Doktorantė


Mokslinių interesų kryptys

Vietos savivalda, lobizmas

Mokslinių publikacijų sąrašas

El. paštas: vaida.lescauskaite@vdu.lt