Bakalauro studijų programos lietuvių kalba

Fakultete yra vykdomos 6 bakalauro studijų programos – 4 lietuvių kalba ir 2 anglų kalba.

Politikos mokslai

Politikos mokslų bakalauro programos tikslas – rengti aukštos profesinės kvalifikacijos specialistus, gebančius analizuoti socialinius ir politinius procesus plačiame kontekste, galinčius teoriškai apibrėžti bei paaiškinti politinio proceso raiškos ypatumus, gebančius atpažinti ir moksliniu politologiniu lygmeniu apibūdinti naujai kylančias politinio gyvenimo tendencijas. Pabaigus studijas suteikiamas politikos mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Studijų metu studentai klauso įvairius dalykus, tokius, kaip Tarptautinių santykių pagrindai, Lietuvos užsienio politika, Europos sąjungos institucijos, Tarptautinis ir nacionalinis saugumas bei kt. Be privalomų dalykų studentai klauso ir laisvai pasirenkamus specialybinius dalykus. Pavyzdžiui, Įvadas į Lotynų Amerikos studijas, Įvadas į Azijos studijas, JAV vidaus ir užsienio politika, Rusijos vidaus ir užsienio politika, Diplomatijos įvadas ir kt. Studijų metu taip pat atliekama pažintinė ir kvalifikacinė praktikos Užsienio reikalų ministerijoje, Seime, savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose ir pan.

Studijų programos absolventai dirba Europos sąjungos institucijose, Užsienio reikalų ministerijoje, Seime, įvairiose savivaldybėse, nevyriausybinėse organizacijose, privačiame sektoriuje.

Programos vadovė – dr. Gerda Jakštaitė.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Viešasis administravimas

Viešojo administravimo programos tikslas – paruošti kvalifikuotus, su viešojo administravimo teorija ir praktika susipažinusius valstybės tarnautojus ir viešųjų institucijų (organizacijų) darbuotojus. Viešojo administravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą bei siekiantiems tapti valstybės tarnautojais bei valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojais.

Studijų metu studentas klauso įvairius viešojo administravimo dalykus – Valstybės tarnautojo etika, Vietinės valdžios sistemos, Viešoji vadyba ir valstybės pertvarkos, Viešasis sektorius ir viešoji politika, Viešoji teisė ir kt. Taip pa yra atliekamos dvi praktikos valstybinėse institucijose.

Programos vadovas – dr. Arvydas Mikalauskas.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Viešoji komunikacija

Viešosios komunikacijos bakalauro studijų programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos komunikacijos specialistus darbui visuomenės informavimo ir komunikacijos srityje, turinčius reikalingų dalykinių žinių, gebančius kurti žurnalistinę ir kitokią informacinę produkciją, siejant skirtingas raiškos priemones bei komunikacinius elementus, inicijuoti ir vykdyti įvairius komunikacijos projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinės viešosios komunikacijos veiklos srityse ir informavimo aplinkose. Programa ugdo kūrybingus ir naujovėms atvirus šiuolaikinės informacinės visuomenės narius, gebančius ne tik kurti, bet adekvačiai reaguoti į skirtingų tikslinių grupių poreikius,  kritiškai vertinti, analizuoti profesinės praktikos poveikį viešajam šalies gyvenimui, inicijuoti naujas ir inovatyvias komunikacijos paslaugas, tarpkultūrinius projektus.

Programoje dėsto patyrę mokslininkai bei praktikai. Studijų metu studentai išmoksta atlikti žurnalistinius tyrimus, rašyti pranešimus spaudai, parengti įmonių ir valstybės institucijų komunikacijos strategijas, rašyti scenarijus audiovizualiniams projektams ir kt.  Studentai taip pat atlieka viešųjų ryšių bei žurnalistines praktikas naujienų portaluose, nevyriausybinėse organizacijose, valstybinėse institucijose.

Programos vadovė – prof. dr. Kristina Juraitė.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.

Filosofija ir politinė kritika

Filosofijos ir politinės kritikos bakalauro studijų programos tikslas – rengti plataus humanitarinio profilio specialistus, gerai žinančius klasikines bei šiuolaikines filosofijos teorijas bei gebančius analitiškai mąstyti bei kūrybiškai veikti įvairiose profesinėse ir pilietinėse situacijose, aktyviai įsijungti į viešas diskusijas, visuomenės nuomonės formavimą, turinčius loginės analizės, argumentavimo, dialektinio mąstymo, fenomenologinės bei hermeneutinės metodologijos įgūdžius ir gebančius juos pritaikyti analizuojant bei vertinant kapitalizmo, visuomenės sutarties, teisingumo, kolonializmo, genderines praktikas.

Programa Filosofija ir politinė kritika ugdo mąstančią asmenybę, gebančią bendrauti su visuomene ir ją keisti. Be to, ši programa sistemingai suteiks studentams bendriausią kokybišką humanitarinį išsilavinimą ir specialiųjų filosofijos žinių. Jos absolventai taps kvalifikuotais filosofais, turinčiais loginės analizės ir argumentavimo, dialektikos, fenomenologijos, hermeneutikos įgūdžius, kuriuos galės taikyti genderinei, kolonijinei, kapitalizmo, visuomeninės sutarties, teisingumo analizei, įsijungti į visuomenėje veikiančias NVO, bendradarbiauti su žiniasklaida, politinėmis partijoms, taip pat – bendradarbiauti su nuolatos atsinaujinančiomis mokyklomis ir gimnazijomis, dirbti įvairiuose tarptautinio bendradarbiavimo projektuose. Tikėtina, kad kiekvienai didesnei įmonei, kuriai svarbi viešoji nuomonė, politiniai sprendimai, socialinė diskusija, konfliktų argumentavimas ir sprendimas, komunikacinio proceso lygis, reikės darbuotojų, gebančių plačiai ir kūrybiškai mąstyti, turinčių filosofinį ir politinės kritikos pagrindus apimantį išsilavinimą, daug praktinių analizės vertinimo bei kritikos įgūdžių.

Programos vadovas – prof. dr. Gintautas Mažeikis.

Plačiau apie programą ir priėmimo sąlygas skaitykite VDU tinklalapyje.