Kvietimas teikti paraiškas PMDF absolventų stipendijai gauti

Kviečiame teikti paraiškas VDU Politikos mokslų absolventų stipendijai, skirtai iš dalies finansuoti praktiką Lietuvos Respublikos ambasadoje Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Berlyne, arba tyrimų centre „Atlantic Council“, Vašingtone.
Numatoma praktikos trukmė – 2 mėn., 2020 m. gegužės – rugpjūčio mėn. laikotarpyje.
Stipendijos tikslas – skatinti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentus plėsti akiratį aktualiais tarptautinių santykių klausimais, Lietuvos vaidmeniu tarptautinėje politikoje, diplomatijos teorijos ir diplomatijos praktikos tarpusavio ryšiu, o taip pat skatinti akademinį bei visuomeninį studentų aktyvumą.
Stipendijos suma – 2200 EUR. Stipendijos laimėtojas yra pats atsakingas už gyvenamosios vietos susiradimą, sveikatos draudimą praktikos metu, o taip pat sveikatos draudimą nuvykimo į praktikos atlikimo vietą ir grįžimą iš jos metu, bei su tuo susijusias finansines išlaidas.
Paraiškas gali teikti VDU PMDF 2-4 kurso bakalaurantai ir magistrantai, Lietuvos Respublikos piliečiai. Iš kandidatų į stažuotę LR ambasadoje Vokietijoje reikalaujama mokėti vokiečių kalbą ne žemesniu nei B2 lygiu. Iš kandidatų į stažuotę „Atlantic Council“ – anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.

Paraiška susideda iš: 1. Paraiškos anketos; 2. Motyvacinio laiško.

Motyvacinis laiškas turi būti laisvos formos ir ne ilgesnis nei 2 psl. Jame būtina nurodyti: (a) kurioje konkrečiai institucijoje pageidaujate stažuotis ir kodėl; (b) kokios patirties ir įgūdžių tikitės įgyti stažuotės/praktikos metu; (c) kaip ketinate panaudoti įgytą patirtį savo studijose/karjeroje/gyvenime?

Apie praktikos vietas ir praktikanto funkcijas:
Lietuvos Respublikos ambasada Vokietijos Federacinėje Respublikoje siūlo atlikti mokomąją praktiką politikos, ekonomikos ir kultūros srityse arba konsuliniame skyriuje. Kultūros srityje – sekti Vokietijos kultūros naujienas; prisidėti prie projektų, skatinančių Lietuvos ir Vokietijos kultūrinį bendradarbiavimą, įgyvendinimo; organizuoti susitikimus ir renginius; prireikus dalyvauti kultūros institucijų organizuojamuose renginiuose. Politikos srityje – sekti Vokietijos vidaus politikos aktualijas; rengti analitines pažymas; prireikus, dalyvauti įvairiuose Vokietijos institucijų organizuojamuose renginiuose, konferencijose ir seminaruose; sekti Vokietijos pozicijų Europos Sąjungos klausimais formavimą ir realizavimą ES tarybos formacijose; organizuoti susitikimus ir renginius. Ekonomikos srityje – sekti Vokietijos vidaus ekonomines aktualijas; rengti analitines pažymas; prisidėti prie projektų, skatinančių Lietuvos ir Vokietijos ekonominių santykių plėtrą, įgyvendinimo; prireikus, dalyvauti renginiuose ir organizuoti susitikimus. Konsuliniame skyriuje – dirbti kartu su konsulinio skyriaus specialistais Lietuvos Respublikos piliečių priėmimo konsuliniais klausimais metu; padėti konsulinio skyriaus specialistams tvarkyti konsulinės veiklos dokumentus ir informaciją konsuliniais klausimais; prisidėti organizuojant įvairius Ambasados renginius.

Stažuotei Atlantic Council centre Digital Forensic Research Lab (DFRLab) reikia turėti įgūdžius ir būti pasirengus prisidėti prie DFRLab misijos- naudojant atvirus šaltinius, identifikuoti, atskleisti ir paaiškinti dezinformaciją realiame laike. DFRLab yra vienas iš lyderiaujančių skaitmeninės analizės centrų pasaulyje, atskleidęs visą eilę dezinformacijos atakų, sulaukusių tarptautinio rezonanso.

Kandidatai Stipendijai gauti taip pat bus vertinami ir interviu su atrankos Komisija metu.

Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario mėn. 1 d. adresu: pk@vdu.lt

Konkurso Stipendijai laimėti rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip 2020 m. vasario mėn. 14 d.