7-oji nacionalinė mokslinė konferencija „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas“

Viešosios politikos ir viešųjų paslaugų vertinimas Lietuvoje tampa vis sudėtingesnis ir kompleksiškesnis. Dažnai vertinimas, liečiantis svarbiausias viešojo valdymo sritis ar aktualiausias municipalines paslaugas, yra daugiasluoksnis, politiškai angažuotas ir kontraversiškas. Tai lemia didelis, skirtingus interesus atstovaujančių, veikėjų skaičiaus įsitraukimas į viešosios politikos formavimą ar svarbiausius savivaldos sprendimus. Politikos veikėjai dažnai abejoja nusistovėjusiomis vertinimo teorinėmis prieigomis, modeliais ar pačiais vertintojais. Norima skaidrių, veiksmingų, pagrįstais įrodymais vertinimų, tačiau jaučiamas bendras spaudimas įvertinti viešųjų politikų ar municipalinių sprendimų poveikius naudojant tik vieną, išskirtinai reikšmingą, kaštų – naudos analizės metodą. Dėl to neretai nukenčia ir nepelno sektoriai, kurie teikia socialines paslaugas pažeidžiamiausioms socialinėms grupėms.
Nors įrodymais ir praktika pagrįsti sprendimai valstybėje ar savivaldoje yra savaime vertingi, tačiau kyla abejonių kaip sutvarkyti, filtruoti, rūšiuoti įrodymų šaltinius. Medijos ir kartais politikai reaguodami į sprendimus greitai pateikia informaciją ir tikisi atsakymų, o taip susidaro galimybė, kad viešosios politikos paklius į „automatinių“ reakcijų spąstus. Jos dažnai yra neobjektyvios, nekokybiškos ir manipuliatyvios. Tuo pat metu, akademikai, praktikai ir kiti vertintojai yra pasiruošę atlikti vertinimus, tačiau ne visuomet savalaikiai ir tinkamai gali sureaguoti į politikos formuotojų poreikius.

Konferencijos sumanymas ir pagrindinė tema

VDU Viešojo administravimo katedros dėstytojai prof. dr. Ilona Tamutienė ir doc. dr. Remigijus Civinskas prieš septynis metus iniciavo studentų mokslinę konferenciją viešųjų paslaugų tematika.

Kodėl pasirinkta ši tema? Pirmiausiai ji atliepė mokslininkų akademinio susidomėjimo sritis. Kita vertus, viešųjų paslaugų teikimo tematika yra universali teorinių prieigų aspektu bei dėkinga empiriniams tyrinėjimams. Be to, ji yra itin aktuali Lietuvoje. Viešųjų paslaugų tyrimo problematika įgalino įtraukti ir NVO, savivaldybių, ministerijų atstovus bei tapo pagrindu diskusijoms, žinių apsikeitimui tarp praktikų ir mokslininkų. Galiausiai ši tema yra įdomi ir studentams. Nemažas skaičius jų konferencijoje paskelbė savo pirmuosius tyrimų rezultatus. Konferencijos sumanymą nulėmė ne tik pragmatiniai motyvai. Išties problematika susijusi su viešųjų paslaugų teikimu yra itin aktuali Lietuvoje.

2019 m. lapkričio mėn. 26 d. vyko 7-oji kasmetinė nacionalinė mokslinė konferencija „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas“

Foto: Jonas Petronis