PMDF baigiamųjų darbų gynimų kalendorius

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete vykdomų studijų programų studentų baigiamųjų darbų gynimai 2022 – 2023 m. m.

Magistro studijų programa – Diplomatija ir tarptautiniai santykiai.  2023 01 11. V. Putvinskio g. 23 -312

Eil. Nr. Viešo gynimo laikas/ Time of Defence Studento vardas, pavardė/ Student‘s Name, Surname Baigiamojo darbo tema/ Final Topic Vadovas/ Supervisor
1 9.05-9.25 Akinrotoye Taye Patrick EU Foreign Policy Implementation in Africa: Nigeria, Sierra Leone, And South Africa as Case Study

EU užsienio politikos įgyvendinimas Afrikoje: Nigerijos, Siera Leonės ir Pietų Afrikos atvejis

S. Rakutienė
2 9.25-9.45 Blila Walid Moroccan-Algerian Tensions in the Wake of the Abraham Accords and France Position

Maroko  – Alžyro santykių įtampa po Abraomo susitarimų ir Prancūzijos užsienio politika konkurencijos Magribe atžvilgiu

A. Pukšto
3 9.45-10.05 Jaboune Mohamed Amine Iran and Israel Conflict and its Security Implication on the Middle Eastern Security

Irano ir Izraelio konfliktas ir jo įtaka saugumui Vidurio Rytuose

E. Račius
4 10.05-10.25 Johnson Susan Funmilola The Challenges of Democracy in Georgia and Armenia in the 21st Century

Demokratijos iššūkiai Gruzijoje ir Armėnijoje XXI a.

I. Unikaitė-Jakuntavičienė
5 10.25-10.45 Ononogbo Francis Ikechukwu An Evaluation of the Challenges and Prospects of National Security in Nigeria

Nacionalinių saugumo ir perspektyvų įvertinimas Nigerijoje

R. Van Voren
6 10.45-11.05 Saado Issa Barjas Saado Iranian Nuclear Program through Structural Realism Lens

Irano branduolinė programa per struktūrinio realizmo prizmę

I. Karpavičiūtė

Bakalauro studijų programa – Tarptautinės politikos ir vystymo studijos.  2023 01 11. V. Putvinskio g. 23 -312

Eil. Nr. Viešo gynimo laikas/ Time of Defence Studento vardas, pavardė/ Student‘s Name, Surname Baigiamojo darbo tema/ Final Topic Vadovas/ Supervisor
7 11.05-11.20 Kateryna Pendak European Union Politics towards Ukraine in Terms of Russian Invasion 2014-2022

Europos Sąjungos politika Ukrainos atžvilgiu dėl Rusijos invazijos 2014–2022 m.

S. Rakutienė

Magistro studijų programa – Integruota komunikacija.  2023 01 12. V. Putvinskio g. 23 -311

Komisijos sudėtis: prof. dr. Audronė Nugaraitė (pirmininkė), lekt. Lina Auškalnienė (posėdžio sekretorė), prof. dr. Lauras Bielinis, lekt. Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė, dr. Giedrė Vaičekauskienė (Vilniaus universiteto lektorė).
Nr. Studento pavardė, vardas Darbo vadovas Tema Recenzentas
8.55-9.00 Įžanginis komisijos žodis
1.

9.00-9.20

Bridaitytė Agnė Prof. dr. Kristina Juraitė Asmens prekės ženklo komunikacijos valdymas. Kūrybinis projektas „Už kadro – žmogus“

Personal Brand Communication Management. Creative Project „Behind the Scenes – A Person”

Lekt. Donata Bocullo
2.

9.20-9.40

Dambrauskaitė Severina Lekt. Lina Auškalnienė Lyderio komunikacijos vaidmuo komandoje: AB „Telia Lietuva“ atvejis

The Role of Team Leader’s Communication: The Case of „Telia Lithuania”

Doc. dr. Remigijus Civinskas
3.

9.40-10.00

Dromantaitė Laura Lekt. Donata Bocullo Tarptautinių kino projektų Lietuvoje vaidmuo kolektyvinio savivaizdžio formavime

The Role of International Film Projects in the Formation of Collective Self-Image in Lithuania

Lekt. Marius Gurskas
4.

10.00-10.20

Giriūnaitė Ugnė Prof. dr. Kristina Juraitė Socialinės atsakomybės komunikacija skaitmeninėje erdvėje: principai ir galimybės

Communicating Social Responsibility in the Digital Space: Principles and Opportunities

Lekt. Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė
5.

10.20-10.40

Grybauskaitė Monika Doc. dr. Ignas Kalpokas Dezinformacija socialinėse medijose: socialinio tinklapio „Facebook“ COVID-19 atvejo analizė

Disinformation in the Social Media: The Case Study of COVID-19 in the Social Website „Facebook”

Prof. dr. Lauras Bielinis
6.

10.40-11.00

Grigutienė Agnė Prof. dr. Audronė Nugaraitė Socialinės atsakomybės komunikacijos vaidmuo įmonės reputacijos valdymui

The Role of Social Responsibility Communication in Corporate Reputation Management

Dr. Giedrė Vaičekauskienė
7.

11.00-11.20

Ivaškovaitė Odeta Prof. dr. Audronė Nugaraitė Krizių komunikacijos svarba organizacijos reputacijai Rusijos karo Ukrainoje sąlygomis: „Vičiūnai Group“ atvejis

The Importance of Crisis Communication for the Organization’s Reputation in the Conditions of the Russian War in Ukraine: The Case of „Viciunai Group”

Doc. dr. Nina Klebanskaja
8.

11.20-11.40

Jankauskaitė Arvilė Dr. Giedrė Vaičekauskienė Politinė retorika formuojant visuomenės vertybes Rusijos prieš Ukrainą karo kontekste: Lietuvos atvejis

Political Rhetoric in the Formation of Society Values in the Context of Russia’s War Against Ukraine: The Case of Lithuania

Prof. dr. Lauras Bielinis
9.

11.40-12.00

Kanapienytė Laura Prof. dr. Auksė Balčytienė Skaitmeninės žurnalistikos transformacija: kaip profesionali žurnalistika tampa atakos objektu

The Transformation of Digital Journalism: How Professional Journalism is Becoming Under Attack

Prof. dr. Audronė Nugaraitė
10.

12.00-12.20

Klezytė Inga Prof. dr. Kristina Juraitė Pilietinis aktyvizmas kovoje su dezinformacija Rusijos agresijos Ukrainoje metu. Internetinių elfų atvejis

Civil Activism in the Fight Against Disinformation During Russia’s Aggression in Ukraine. The Case of the Cyber Elves

Doc. dr. Ignas Kalpokas
Pertrauka
11.

13.20-13.40

Pauliukaitytė Rimantė Prof. dr. Kristina Juraitė Vietos bendruomenės tapatumo paieškos tinklaveikos visuomenėje: Punsko lietuvių bendruomenės atvejis (kūrybinis projektas)

Local Community Identity in the Network Society: The Case of the Lithuanian Community in Punsk (Creative Project)

Lekt. Lina Auškalnienė
12.

13.40-14.00

Puodžiūnaitė Gerda Prof. dr. Audronė Nugaraitė Socialinio tinklo ,,Linkedin“ reikšmė ir vaidmuo darbuotojų pritraukime (Lietuvos statybų sektorius)

The Importance and Role of „Linkedin” Social Network for Attracting Employees (Lithuanian Construction Industry)

Lekt. Lina Auškalnienė
13.

14.00-14.20

Strolytė Greta Prof. dr. Artūras Tereškinas Neįgaliųjų sporto ir sportininkų reprezentacija internetinėje naujienų žiniasklaidoje

Representations of Disabled Sports and Athletes in Online News Media

Dr. Rasa Indriliūnaitė
14.

14.20-14.40

Šalaševičiūtė Vaiva Prof. dr. Audronė Nugaraitė Politinio raštingumo ir komunikacijos reikšmė piliečių politiniam dalyvavimui

The Significance of Political Literacy and Communication for Citizens’ Political Participation

Prof. dr. Auksė Balčytienė
15.

14.40-15.00

Šturmaitė Gabrielė Prof. dr. Audronė Nugaraitė Komunikacijos vaidmuo savanorių įsitraukimui nevyriausybinėse organizacijose: Lietuvos studentų sąjungos atvejis

The Role of Communication in Volunteer Engagement in Non-Governmental Organizations: The Case of the Lithuanian National Union of Students

Dr. Rasa Indriliūnaitė
16.

15.00-15.20

Tamulytė Ieva Prof. dr. Auksė Balčytienė Medicinos darbuotojų požiūris į socialinių medijų naudojimą sveikatos komunikacijoje: kokybinė iššūkių ir galimybių apžvalga

Medical Practitioners’ Views on the Usage of Social Media for Health Communication: Qualitative Review of Challenges and Opportunities

Doc. dr. Aušra Rimaitė
17.

15.20-15.40

Toegel Viktorija Prof. dr. Artūras Tereškinas Asmens prekės ženklo ir komunikuojančio žmogaus identiteto sąsajos: „LinkedIn“ atvejis

The Interfaces of Personal Branding and Communicating Person’s Identity: The Case of „LinkedIn”

Doc. dr. Nina Klebanskaja
18.

15.4o-16.00

Valatavičienė Simona Prof. dr. Audronė Nugaraitė Turizmo organizatorių komunikacijos vaidmuo ir reikšmė pandeminiu periodu

The Role and Significance of Communication Between Tourism Organizers During the Pandemic Period

Prof. dr. Kristina Juraitė
19.

16.00-16.20

Verikaitė Neda Prof. dr. Auksė Balčytienė Vertybinė komunikacija transformacijų ir krizių metu: empatiškos politinės lyderystės bruožai

Value Communication During Transformation and Crises: Traits of Empathic Political Leadership

Asist. Austė Aleksandravičiūtė-Šviažienė
20.

16.20-16.40

Vinickytė Ieva Prof. dr. Kristina Juraitė Komunikacijos specialistų profesinio perdegimo rizikos skaitmenizacijos amžiuje

Risks of Professional Burnout for Communication Specialists in the Age of Digitalisation

Prof. dr. Audronė Nugaraitė
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KOMISIJOS POSĖDIS. REZULTATŲ PASKELBIMAS

Magistro studijų programa – Ateities medijos ir žurnalistika.  2023 01 12. V. Putvinskio g. 23 -312

Komisijos sudėtis (Committee): prof. dr. Auksė Balčytienė (pirmininkė), doc. dr. Ignas Kalpokas (posėdžio sekretorius), prof. dr. Hannu Nieminen, Brigita Sabaliauskaitė (žurnalistė, katedros socialinė partnerė).
  Student‘s Surname Name Supervisor Title Rewiever
10.00-10.05 Įžanginis komisijos žodis
1.

10.05-10.30

Guogaitė Emilija Prof. dr. Hannu Nieminen Lietuvos politikų požiūris į naudojimąsi socialiniais tinklais politinės komunikacijos tikslais: valdančiųjų koalicijos atvejo analizė

Lithuanian Politicians’ Attitudes Towards Using Social Media in Political Communication: A Case Study of the Governing Coalition

Assoc. Prof. Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė
2.

10.30-10.55

Jarusevičiūtė Kristina Doc. dr. Ignas Kalpokas Moterų vaizdavimas amerikietiškuose ir lietuviškuose serialuose: „Nusivylusios namų šeimininkės“ ir „Moterys meluoja geriau“

Representation of Women in American and Lithuanian TV Series: „Desperate Housewives” and „Moterys meluoja geriau”

Assoc. prof. Jaq Greenspon
3.

10.55-11.20

Kasparaitė Rimgailė Prof. dr. Auksė Balčytienė Sąveikaujantis valdymas skaitmeninio atsparumo stiprinimui

 

Collaborative Governance for the Enhancement of Digital Resilience

Prof. Hannu Nieminen
4.

11.20-11.45

Ladyšaitė Laima Doc. dr. Ignas Kalpokas Skaitmeninio turto evoliucija: Nekeičiamų Žetonų naudojimas sąmoningumo kėlimo kampanijoje

The Evolution of Digital Assets: Use of NFTs for an Awareness-Raising Campaign

Prof. Auksė Balčytienė
5.

11.45-12.10

Meištaitė Justė Doc. Jaq Greenspon LGBTQ+ personažų vaizdavimas moderniuose serialuose

The Representation of the LGBTQ+ Characters in Modern TV Shows

Assoc. Prof. Ignas Kalpokas
6.

12.10-12.35

Rudokaitė Ieva Prof. dr. Epp Lauk Psichikos sveikatos problemų atskleidimas. Audiovizualinės žiniasklaidos projektas „Lauros istorija“

Communicating Mental Health Problems. Audio-visual Media Project „Laura’s Story”

Prof. Kristina Juraitė
7.

12.35-13.00

Žibaitė Dora Doc. dr. Kristina Barancovaitė-Skindaravičienė Išpažintinė žurnalistika ir XXI amžiaus lietuvių moterų kelionių literatūra

 

Confessional Journalism and Lithuanian Female Travel Writing of the 21st Century

Prof. Artūras Tereškinas
BAIGIAMŲJŲ DARBŲ GYNIMO KOMISIJOS POSĖDIS/ COMMITTEE MEETING

REZULTATŲ PASKELBIMAS / RESULTS