„Brill“ išleido prof. E. Račiaus redaguotą knygą

Nyderlandų leidykla „Brill“ išleido knygą „Islamic Leadership in the European Lands of the Former Ottoman and Russian Empires“ („Islamo vadovybė buvusių Osmanų ir Rusijos imperijų žemėse Europoje“), kurios redaktoriai – VDU Regionistikos katedros profesorius Egdūnas Račius ir Tarptautinio mažumų studijų ir tarpkultūrinių ryšių centro (IMIR) valdybos pirmininkė Antonina Želiazkova.

Knygoje analizuojama islamo vadovybės istorija ir dabartinis vystymasis daugiau nei dešimtyje Rytų Europos valstybių. Tyrimai pateikiami per dvigubą prizmę: viena vertus, per musulmonų bendruomenių institucines struktūras ir muftiatų vaidmenį dabartinėse nacionalinėse konsteliacijose, ir, kita vertus, per muftiatų skleidžiamo dvasinio vadovavimo dimensiją. Pastaroji įtraukia tokius aspektus kaip muftiatų galios ir vaidmuo mečečių ir kitų religinių institucijų valdyme, religinių žinių kūrimas, sklaida ir valdymas bei muftiatų dalyvavimas diskusijose apie tradicines ir netradicines islamo formas.

Tarp knygos straipsnių autorių – Srđan Barišić, Ayder Bulatov, Marko Hadjdinjak, Olsi Jazexhi, Memli Sh. Krasniqi, Armend Mehmeti, Dino Mujadžević, Agata S. Nalborczyk, Egdūnas Račius ir kiti.

Daugiau informacijos