Dekano vizitas Azerbaidžano universitete

2018 m. spalio 17 d. Azerbaidžano sosteinėjė Baku įvyko simpoziumas „From National Independence to Eastern Partnership: Cooperation of Azerbaidzan with Baltic States“  skirtas Azerbaidžano ir Baltijos šalių bendradarbiavimui. Simpoziume vykusiame Azerbaidžano Diplomatinėje Akademijoje pranešėjais ir  diskutantais buvo VDU PMDF dekanas prof. Šarūnas Liekis, Reid Oidekivi, iš Tarptautinio Saugumo ir Gynybos Centro Taline ir Karlis Bukovskis, Tarptautinių Santykių Instituto dir, pav. Rygoje. Renginyje gausiai dalyvavo Azerbaidžano Nacionalinės Asamblėjos Užsienio Reikalų ir Trappaprlamentinių Ryšių ir Žmogaus Teisių  komiteto nariai, Azerbaidžano minsiterijų, Politikos Analizės institutų, diplomatinio korpuso- akredituoto Azerbaidžane nariai.

Azerbaidžano Diplomatinė akademija yra ilgametė VDU PMDF partnerė.

Interviu su prof. Šarūnu Liekiu https://news.day.az/politics/1054230.html