Dekano vizitas Montrealio universitete

VDU Politikos m. ir Diplomatijos fakulteto dekanas prof. Šarūnas Liekis Menų ir Mokslų fakulteto dekano prof. Frédéric Bouchard kvietimu su darbo vizitu lankėsi Kanados Montrealio universitete birželio 11-14d.d.

Su Montrealio universiteto Menų ir Mokslų fakulteto (Arts&Sciences), kurio sudėtyje yra ir Politikos mokslų departamentas, dekanu prof Frédéric Bouchard, vice-dekane ir Fakulteto Moksline sekretore prof. Valérie Amiraux, Politikos mokslų departamento direktore prof. Christine Rothmayr Allison bei Montrealio universiteto Tarptautinių santykių Centro (CERIUM) direktoriumi prof. Frédéric Merand aptaré VDU ir UdeM akademinio bendradarbiavimo gilinimo temas, kurių tarpe, pradiniame etape numatytas Vasaros bendros mokyklos organizavimas Kaune ir Montrealyje 2020m. birželio mėn., Erasmus  plius mainų programos, kuri aktyviai veikia jau metus, įvertinimas, abiejų universitetų Politikos mokslų mokyklų bendradarbiavimo kūrimas, VDU ir UdeM Menų ir Mokslų fakulteto Bendradarbiavimo sutarties įgyvendinimas.

Numatytas aktyvus mokslininkų mainų įgyvendinimas, naudojant mokslinių konferencijų formatus abiejuose universitetuose, Politikos mokslų Vasaros mokyklų bendras rengimas ir dėstytojų vizitai.

Susitikime su Tarptautinių ryšių departamento direktore Genevieve Bouchard, prof. Liekis aptarė, kaip Tarptautinių ryšių struktūros abiejuose universitetuose gali pasitarnauti aktyviems abiejų universitetų akademiniams mainams rengti.

Montrealio universitetas (UdeM, yra svarbiausias universitetinis akademinis centras Kvebeke, trečias kanadoje ir 90 pasaulyje pagal Times Higher Education klasifikaciją. Tai yra svarbiausias pasaulyje prancūzakalbis universitetas (po Paryžiaus universiteto), kurio politikos mokslų mokykla yra viena iš geriausių pasaulyje. Montrealio universitete studijuoja 67 000 studentų,dirba  beveik 10 000 akademinio personalo, 15 fakultetų ir Mokyklų, 600 programų, beveik 600 mokslo tyrimo laboratorijųuniversitetas  ir generuoja daugiau, nei 563 M $ mokslinių tyrimų pajamų.

Menų ir Mokslų fakultete yra 25 departamentai, Mokyklos ir Institutai, tarnaujantys Žmogaus ir Gamtos tyrimams, naudojant transdiscipliniškumą ir inovatyvias akademines metodikas.

Prof. Liekis taip pat susitiko su vienos iš didžiausių Kvebeko nevyriausybinės organizcijos Fondation Paul Gérin Lajoie prezidentu François Gérin Lajoie ir aptarė tarptautinio bendradarbiavimo aukštojo mokslo kokybės įgyvendinimo globaliame formate Kaukaze ir Ukrainoje, bendradrabiaujant su UNESCO, galimybes.

Prof. Šarūną Liekį susitikimuose lydėjo Montrealio universiteto CERIUM asocijuotas mokslo tyrėjas, VDU Politikos mokslų doktorantas Saulius Mykoliūnas.