Diplomatijos ir tarptautinių santykių studijos XXI amžiaus hyper modernume

Vytauto Didžiojo universitete vykdoma magistrantūros programa Diplomatija ir tarptautiniai santykiai yra ne tik viena populiariausių studijų programų socialinių mokslų srityje, tačiau ir aukščiausiais įvertinimais įvertinta tarptautinių ekspertų. Programa yra vykdoma anglų kalba, kasmet programoje studijuoja studentai iš įvairiausių pasaulio kontinentų, dėl šios priežasties ši programa yra viena iš tarptautiškiausių visame universitete.

Programos vadovo dr. Mindaugo Norkevičiaus nuomone, studijos yra orientuotos ne tik į teorinių žinių suteikimą, bet turi nemažą praktinę veiklos dalį, kuomet paskaitas dėsto diplomatijos ir užsienio politikos ekspertai, kurie nuolatos dirba šiose sferose. Studijos apima diplomatijos organizavimo, užsienio politikos strategijų, tarptautinių santykių suvokimo ir saugumo tematikas.

Studijose yra kreipiamas dėmesys į aktualiausių kompetencijų suteikimą studijuojantiems. Todėl pačios studijos ir užduotys yra nukreiptos būtent į tai. Dažnai kyla klausimas kokių gebėjimų reikės dabartiniams diplomatijos ir tarptautinių santykių studijas studijuojantiems ateityje? Reikės gebėti komunikuoti, diskutuoti, būtinas užsienio kalbų mokėjimas. Tiek verbalinė, tiek neverbalinė komunikacija tampa vienu iš pagrindinių gebėjimų, kuris yra ir bus pastebėtas. Ar būsimas diplomatas gali bendrauti aiškiai ir logiškai žinant įvairiausius tarptautinių santykių kontekstus? Ar gali bendrauti keliomis užsienio kalbomis? Tokie klausimai bus keliami kiekvienam absolventui darbo rinkoje, neišskiriant studijų krypties. Taip pat reikėtų išskirti lyderystės ir komandinio darbo svarbą bei jų reikšmę. Tai VDU diplomatijos ir tarptautinių santykių studijose yra pagrindas ir šie gebėjimai ugdomi ypač tikslingai ir sistemingai.

Aktualumą studijose paskatina ir domėjimasis, nes pasirenkamuosiuose dalykuose studentai gali nukreipti savo studijas į jiems aktualias sritis ir tematikas. Vieni gali savo žinias tobulinti žmogaus teisių, įvairių regionų studijų, derybų praktikų ir pan. srityse. Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantūra yra plataus akiračio studijos. Jose kiekvienas gali atrasti save, suprasti ko siekia ir galiausiai įgyvendinti savo troškimus ateities karjeros projektavime.