VDU vykdys pirmąją Diplomatijos studijų programą šalyje

diplomacyNuo šio rudens Vytauto Didžiojo Universitete (VDU) Vilniuje (Lietuvos edukologijos universiteto patalpose) pradedama vykdyti nauja „Diplomatijos“ magistrantūros studijų programa. Tai bus pirmoji programa Lietuvoje, skirta specializuotoms diplomatijos studijoms. Kitaip nei iki šiol Lietuvos universitetų siūlomose Tarptautinių santykių programose, čia dėmesys bus kreipiamas ne tik į bendras pasaulio politikos problemas ir jas aiškinančias teorijas, bet bus mokoma ir praktinių diplomato darbui reikalingų įgudžių, tokių kaip retorika, politikos analizė ir raportavimas, protokolas ar derybų menas.

Programa atspindi augantį jaunų profesionalų poreikį

„Jaučiame tokios programos poreikį. Įvairiuose pokalbiuose, taip pat ir Užsienio reikalų minsterijoje, esame aptarę problemą, kad Lietuvoje nėra diplomatinės akademijos. Mūsų diplomatai yra iš labai skirtingų institucijų, su skirtingais diplomais, akademinėmis patirtimis ir žiniomis. Apskritai reikalinga Lietuvos diplomatų apmokymo koncepcija ir mokslinė bazė, gebanti patenkinti tiek Lietuvos diplomatinės tarnybos poreikius, tiek platesnius mūsų šalies atstovavimo pasaulyje uždavinius“ teigia VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Šarūnas Liekis. „Džiaugiamės, kad Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius pasitiki VDU ir laiko univeristetą svarbiu Ministerijos socialiniu partneriu“.

Nors per pastaruosius 25 nepriklausomybės metus Lietuva užsiaugino gabių diplomatų, jiems šios profesijos daugiausiai teko mokytis iš praktikos. Kitaip nei kitose regiono valstybėse (Estijoje, Lenkijoje), mūsų šalyje iki šiol nesukurta nacionalinė diplomatų rengimo tradicija. Taip pat 2014 metais vyriausybiniu lygiu susirūpinta, jog kandidatai iš Lietuvos – vieni silpniausiai pasirodančių ir tarptautiniuose, ypatingai Europos Sąjungos, konkursuose. Tai dar kartą patvirtina VDU siūlomos „Diplomatijos“ programos poreikį: rengti jaunus profesionalus, ne tik išmanančius plačią tarptautinės politikos, ekonomikos ir saugumo tematiką, bet turinčius ir tarptautinio lygmens viešosios administracijos poreikius atitinkančių retorinių, informacijos valdymo, analitinių įgūdžių.

Programa turės tarptautinius partnerius

Vytauto Didžiojo universitetas vienintelis Lietuvoje priklauso Tarptautiniam diplomatų ugdymo forumui (International Forum on Diplomatic Training (IFDT)), kuris jungia daugelį pasaulio diplomatinių akademijų, tokių kaip Fletcher School of Diplomacy, Prancūzijos Viešojo administravimo mokyklą (ENA), Didžiosios Britanijos Foreign and Commonwealth Office Diplomatijos akademiją ir kitas.

VDU „Diplomatijos“ magistrantūros programa parengta atsižvelgiant į geriausius pasaulio diplomatinėse mokyklose dėstomų programų pavyzdžius. Prestižinės Vienos Diplomatinės Akademijos direktorius, ambasadorius Hans Winkler dalyvaus studijų programos komiteto veikloje. Ateityje bus pasirašomos sutartys su kitomis Europos ir pasaulio mokyklomis ir universitetais, kurių dėstytojai bus kviečiami dėstyti Lietuvoje.

Diplomatas – ne tik valstybės administracijoje pritaikoma profesija

Šiuolaikiniai diplomatinių praktikų tyrinėtojai diplomatiją apibrėžia ne tik kaip tarptautinę profesinę bendruomenę, tiesiogiai valdančią globalios politikos procesus, bet ir kaip fundamentalią socialinę praktiką, kurios esmę sudaro gebėjimas tarpininkauti, komunikuoti, atstovauti, greitai ir efektyviai įsisavinant reprezentuojamos organizacijos interesus, gerai orientuotis ir valdyti konfliktines situacijas.

“Šiame dinamiškame globalizacijos amžiuje diplomatija jau seniai peržengė tradicinių apibrėžimų ribas. Šiandieninė diplomatija maksimaliai mobili, efektyviai reaguojanti į netikėtus ir įvairius iššūkius. Neužmiršdami tradicinių diplomatinės tarnybos tikslų – atstovauti ir ginti savo šalies, piliečių interesus, diplomatai vis dažniau turi orientuotis ne į kabinetinius susitikimus, protokolus ir deklaracijų derinimus, o į nuolatinį lankstumą, inovatyvumą, gebėjimą kuo greičiau atsidurti reikiamoje vietoje, tarp reikiamų žmonių, reikiamu metu. XXI amžiaus diplomatai – mokantys lengvai bendrauti ir komunikuoti, išmanantys naujausias technologijas, žinantys netradicines užsienio kalbas,“ teigia ambasadorius Darius Degutis. Jo nuomone, „Diplomatijos magistro programa – puikus ir ilgai lauktas sprendimas“.

Programos teikiamos, į šiuolaikines aktualijas orientuotos žinios bus pritaikomos ne tik diplomatinėje, valstybės tarnyboje, dirbant tarptautinėse organizacijose, bet studentams bus naudingos ir privačiame sektoriuje, kur vis labiau reikalingi visapusiški, lyderio ir mediatoriaus savybių turintys darbuotojai.

Dėstys profesionalai

Rengiant programą buvo siekiama suburti profesionalią dėstytojų komandą. Paskaitas ir seminarus kviečiami vesti ne tik VDU profesoriai, tarptautinių santykių, teisės ir ekonomikos specialistai, tokie kaip prof. Mindaugas Jurkynas, prof. Egdūnas Račius, prof. Leonidas Donskis, bet ir ilgametės praktikos turintys diplomatai, komunikacijos, derybų, politikos analizės specialistai: ambasadorius Darius Degutis, Rytis Zemkauskas, dr. Nortautas Statkus ir kiti.

Programa vykdoma anglų kalba, o tai atveria galimybes kviesti studentus ir dėstytojus iš užsienio ir taip praturtinti programą skirtingomis akademinėmis tradicijomis ir patirtimis.