Dr. G. Žukaitė: į ateities perspektyvas orientuota studijų programa

DSC_2759Vytauto Didžiojo universitete sėkmingai startavusi nauja bakalauro programa – „Pasaulio politika ir ekonomika“, kuri suteikia dvigubą specializaciją – politikos mokslų ir ekonomikos bakalauro laipsnį, šiuolaikinio globalaus pasaulio kontekste tampa vis aktualesnė. Augantis valstybių bendradarbiavimas globaliuose ar regioniniuose formatuose, paremtas politikos ir ekonomikos santykiu, skatina tokio pobūdžio specialistų poreikį Lietuvoje. Savo mintimis apie naujos „Pasaulio politikos ir ekonomikos“ programos perspektyvas ir aktualumą sutiko pasidalinti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto prodekanė, šios programos studijų komiteto vadovė dr. Gintarė Žukaitė.  

 Globaliu mastu vykstantys politiniai ir ekonominiai procesai skatina tokio pobūdžio studijas. Ar šią programą baigę studentai bus supažindinti su įvairiais globalaus pasaulio kontekstais?

Ši programa skirta analizuoti įvairius politinius ir ekonominius procesus visame pasaulyje. Studentai studijų metu studijuoja tokius dalykus kaip globali politika, tarptautiniai santykiai,  tarptautinė politinė ekonomija, tarptautiniai ekonominiai santykiai ir pan. Visų šių dalykų turinyje aptariami šiuolaikiniame pasaulyje vykstantys procesai, tokie kaip globalizacija, migracija, terorizmas, darnus vystymasis, klimato kaita, humanitarinės krizės, pasaulinės finansinės ir ekonominės krizės, žmogaus teisių problematika. Studijų metu studentai išmoksta analizuoti ir vertinti šiuos procesus, identifikuoti pagrindines pasaulyje vyraujančias tendencijas, prognozuoti galimus ekonominius ir politinius pasaulio vystymosi scenarijus.

Studijos leis studentams analizuoti politinius ir ekonominius procesus globaliu mastu, nesikoncentruojant ties konkrečiu regionu ar valstybe. Jūsų nuomone, kodėl tai yra svarbu siekiant ruošti tokios srities būsimus specialistus?

Šiuolaikinis pasaulis yra globalus pasaulis, todėl šios programos tikslas nėra įsigilinti tik į vieno konkretaus regiono specifiką, programoje siekiama analizuoti visame pasaulyje vyraujančias tendencijas ir procesus.

Studentai studijų metu susipažįsta su įvairių regionų problematika. Yra dėstomi tokie kursai, kaip Įvadas į Azijos studijas, Įvadas į Lotynų Amerikos studijas, JAV vidaus ir užsienio politika, Rusijos vidaus ir užsienio politika,  Europos Sąjungos politika ir kt.

Baigę šios programos studijas, absolventai gaus dvigubą – politikos mokslų ir ekonomikos bakalauro diplomą. Ar ši tarpdiscipliniškumą skatinanti koncepcija turėtų atkreipti būsimų studentų dėmesį, ypač žvelgiant į ateities darbo rinkos perspektyvas?

Šių studijų stiprybė yra ta, kad studentai gauna plačias ekonominių bei politinių procesų žinias, gebėjimą analitiškai vertinti pasaulyje vyraujančias tendencijas. Tai suteikia studentams platesnes įsidarbinimo galimybes. Baigę tokias studijas studentai gali įsidarbinti diplomatinėje tarnyboje, įvairiose tarptautinėse organizacijose, nevyriausybinėse organizacijose, tarptautinėse įmonėse ir korporacijose.

 Ši bakalauro studijų programa yra dėstoma anglų kalba, ar ji pritraukė studentų iš užsienio?

Nors priėmimas į šios programos studijas pirmą kartą pradėtas vykdyti tik 2015 m., tačiau iš karto susilaukė studentų iš užsienio dėmesio. Programoje studijuoja studentai iš Gruzijos, Afganistano ir Vokietijos. Tikimasi, kad užsienio studentų skaičius nuolat augs.

Neseniai apgynėte politikos mokslų srities daktaro laipsnį, pagrindinė idėja disertacijoje paremta žmogaus teisių sritimi sparčiai besivystančiame Lotynų Amerikos regione. Kas Jus paskatino tokią ganėtinai tolimo Lietuvai regiono srities analizę?

Gyvename globalizacijos amžiuje, todėl net ir tolimiausiuose pasaulio regionuose vykstantys procesai tampa aktualūs. Svarbu suvokti ne tik Europoje ar Azijoje vykstančius procesus, bet reikia pradėti plėsti ir kitų regionų studijas ir skatinti tarpusavio ekonominį ir politinį bendradarbiavimą.

Lotynų Amerikos regiono valstybės yra vienos iš greičiausiai besivystančiųjų, kurių auga ne tik ekonominė, bet ir politinė svarba. Europos Sąjunga šiuo metu ypač aktyviai skatina plėsti Europos ir Lotynų Amerikos valstybių ekonominį ir politinį bendradarbiavimą. Taip pat Lietuvoje šia tematika yra atlikta labai mažai tyrimų, todėl labai įdomu būti viena pirmųjų besigilinančiųjų į novatorišką temą ir tokį tolimą mums regioną.