Dr. I.Kalpokas publikavo tarptautinę monografiją

Tarptautinė leidykla „Routledge“ išleido VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos katedros dėstytojo Igno Kalpoko knygą „Creativity and Limitation in Political Communities: Spinoza, Schmitt and Ordering“ („Kūrybiškumas ir ribojimas politinėse bendruomenėse: Spinoza, Schmittas ir tvarkos steigimas“).

Šia knyga siekiama išanalizuoti neišvengiamą įtampą tarp visuomenės ir institucinės galios, o ši užduotis tampa itin svarbi Vakarų demokratijose vis labiau augant priešiškumui nusistovėjusioms galios struktūroms ir politiniam elitui. Sujungdamas Carlo Schmitto ir Benedicto Spinozos teorijas, autorius suformuluoja nuolatinio perkūrimo modelį, kuriame steigiančioji ir steigiamoji galios tuo pat metu ir atsveria, ir pakeičia viena kitą. Tuo pat metu atskleidžiama nuolatinė cikliška politinių bendruomenių būsenos kaita, svyruojanti tarp kūrybiškumo (iššūkio nusistovėjusiai tvarkai), kildinamo iš Schmitto idėjų, ir ribojimo, siejamo su Spinozos idėjomis.

Ši knyga ne tik pasiūlo naują teoretinį modelį suprasti šių dienų demokratinei politikai, bet taip pat ir pateikia netradicinę Schmitto ir Spinozos idėjų interpretaciją. Nors tradiciškai jie matomi kaip beveik visiškos priešingybės, šioje knygoje atskleidžiamas šio tarpusavio prieštaravimo kūrybiškasis elementas, įgalinantis naują politinį mąstymą. Tad plėtodamas šių autorių idėjas, Ignas Kalpokas kuria naują politinio veikslo teoriją.