Geriausiai įvertinti PMDF dėstytojai 2023 – 2024 m. m. rudens semestre

Kviečiame susipažinti su geriausiai įvertintais dėstytojais 2023 – 2024 m. m. rudens semestre vykdytoje studentų apklausoje apie dėstymo ir studijavimo kokybę.

Geriausiai įvertintais dėstytojais Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete 2023 – 2024  m. m. rudens semestre įvardinti:

 • Aistė Lazauskienė
 • Andžej Pukšto
 • Antanas Venckus
 • Egdūnas Račius
 • Emilija Pundziūtė-Gallois
 • Ilona Tamutienė
 • Kastytis Antanaitis
 • Remigijus Civinskas
 • Sima Rakutienė

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau;
 • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, kai atsakė 10 asmenų ir daugiau; arba 25 % ir daugiau, kai studentų skaičius studijų dalyke 100 ir daugiau.

Džiaugiamės ir didžuojamės!