Informacija dėl COVID-19

Studijų proceso organizavimas

  • Dėl tarptautinių studijų ir praktikų

Studentai, kurie šiuo metu studijuoja užsienio universitetuose arba atlieka praktiką pagal „Erasmus+“ ir kitas mainų programas, turi sekti ir vadovautis tų šalių ir universitetų, į kuriuos jie išvykę, rekomendacijomis. Jeigu studentai nusprendžia grįžti į VDU, apie grįžimą jie turi informuoti savo fakultetų dekanus ir Tarptautinių ryšių departamentą (tel. nr. (8 37) 327  987, el. paštas konstantinas.kurzevas@vdu.lt), grįžę vadovautis LR rekomendacijomis ir 14 dienų laikytis saviizoliacijos. VDU užtikrins galimybes tęsti studijas universitete.

  • Dėl studijų proceso organizavimo nuotoliniu būdu

Nuo kovo 13 d. (penktadienio) stabdomi visi auditoriniai užsiėmimai! Paskaitos ir seminarai vykdomi nuotoliniu būdu arba paskiriant savarankiškas užduotis studentams. Visa aktuali informacija skelbiama ir atnaujinama „Moodle“ aplinkoje. Pagalba dėstytojams galite rasti čia.

2020 m. balandžio 1 d. patvirtinti šie akademinio kalendoriaus pakeitimai:

  • Studentų atostogos – balandžio 9–15 d.
  • Egzaminų sesija numatoma – birželio 8 d.–liepos 3 d.
  • Diplominių darbų gynimai – birželio 8–23 d.
  • Diplomų įteikimas – liepos 1–3 d.
  • Semestro pabaiga – liepos 3 d.

2020 m. akademinio kalendoriaus pakeitimai po rektorato posėdžio 2020 balandžio 1 d.

  • Dėl praktinių užsiėmimų, praktikų ir laboratorinių darbų vykdymo

Nuo kovo 13 d. iki balandžio 27 d. (imtinai) praktiniai užsiėmimai (pvz. šokio, meno, muzikos, vaidybos ir t.t.) ir laboratoriniai bei studentų praktikos kitose institucijose nevykdomi. Jų atlikimas planuojamas intensyvesniu grafiku balandžio – gegužės mėn. Prašome sekti nuolatos atnaujinamą informaciją.

  • Dėl tarpinių atsiskaitymo organizavimo

Nuo kovo 13 d. visi tarpiniai atsiskaitymai vyksta nuotoliniu būdu. Kiekvieno dalyko dėstytojai savo studentus apie laiką informuoja atskirai. Prašome sekti nuolatos atnaujinamą informaciją.

  • Dėl neakademinių darbuotojų darbo organizavimo

Visi administracijos ir kiti neakademiniai darbuotojai dirba įprastu režimu, vengdami nebūtinų didesnių susibūrimų ir kontaktų.

Daugiau informacijos apie koronaviruso prevencijos priemonės ir veiksmai Vytauto Didžiojo universitete.