Kvietimas dalyvauti viešosios politikos konferencijoje

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas: COVID-19 kontekstas“

Lapkričio 26 d., ketvirtadienį, Vytauto Didžiojo universiteto Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas) vyks VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros organizuojama aštuntoji nacionalinė konferencija „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas: COVID-19 kontekstas“. Kviečiame dalyvauti studentus, jaunus tyrinėtojus, mokslininkus ir praktikus.

Viešosios politikos ir viešųjų paslaugų vertinimas Lietuvoje tampa vis aktualesnis. Ar viešosios politikos priemonės efektyviai ir veiksmingai taikomos? Ar artimieji biurokratai įgyvendindami politikos priemones turi galimybes jas veiksmingai taikyti? Gal viešosios politikos priemonės brangiai kainuoja ir duoda daug šalutinės, nenumatytos žalos? Ar reformos kūrėjai aiškiai susiejo tikslus ir jiems realizuoti reikalingas priemones? O gal reforma buvo tik nulinės sumos žaidimas, kai nesukurta jokia pridėtinė vertė? Kokių strateginių sprendimų pareikalavo COVID-19? Kaip jie paveikė biudžetines ir nevyriausybines organizacijas? Galbūt kai kurie sprendimai turėjo nenumatytų šalutinių padarinių? Kokie tie padariniai? Šiuos ir kitus klausimus kviečiame kelti, ieškoti į juos atsakymų ir pristatyti konferencijoje.

Konferencijos organizatoriai kviečia skaityti pranešimus šiomis kryptimis:

· Viešosios politikos ir paslaugų teorinės prieigos ir modeliai

· Įrodymais pagrįstos sveikatos ir socialinės apsaugos politikos

· Pasitenkinimo municipalinėmis paslaugomis vertinimai ir jų panaudojimas Lietuvoje

· Socialinių paslaugų savivaldybėse vertinimas

· Viešųjų paslaugų organizavimo modelių tinkamumo vertinimo iššūkiai

· Vaiko teisių apsaugos reformos vertinimas

· Vaikų dienos centrų veiklos vertinimas

· Iššūkiai valdžios ir nevyriausybiniam sektoriui užgriuvus COVID-19 pandemijai

· Kita konferencijos dalyvių pasiūlyta kryptis

Konferencijos pranešimai gali būti tiek teorinio, tiek empirinio pobūdžio. Prašome pranešimų santraukas atsiųsti iki 2020 m. lapkričio 3 d. Konferencijos pranešimai bus įvertinti konferencijos organizacinio komiteto iki lapkričio 5 d., o apie galimybę skaityti pranešimą būsite informuoti individualiai.

Reikalavimai santraukai:

· iki 250 žodžių, kurie apimtų pranešimo pavadinimą, pagrindinę pranešimo idėją ir argumentus, 3–5 raktinius žodžius;

· formatas .doc arba .docx;

· papildomai nurodyti pranešėjo/ų pavardę/es, vardą/us, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. pašto adresą);

· pageidaujamą pranešimo formą (žodinis pranešimas / stendinis pranešimas);

· prašome santraukas siųsti ir dėl informacijos kreiptis šiuo el. paštu: irmina.beneseviciute@vdu.lt

· pranešimų trukmė neturėtų viršyti 15 min.

Konferencija bus transliuojama internetu. Registracija į konferenciją be pranešimo vyksta el.paštu: irmina.beneseviciute@vdu.lt

SVARBU: planuojama mišri konferencija (kai VDU vykstanti konferencija transliuojama daliai konferencijos dalyvių per nuotolį, įtraukiant ir nuotolinius pranešimus), tačiau esant apribojimams dėl COVID-19 pandemijos konferencija vyks tik nuotoliniu būdu.