Kvietimas teikti paraiškas PMDF absolventų stipendijai

Kviečiame teikti paraiškas VDU Politikos mokslų absolventų stipendijai, skirtai iš dalies finansuoti praktiką vienoje iš šių institucijų:
– LR ambasadoje Vienoje;
– NATO Strateginės komunikacijos kompetencijų centre Rygoje;
– Tyrimų centre „Atlantic Council“ Vašingtone.
Numatoma praktikos trukmė – 2 mėn., 2018 m. gegužės – rugpjūčio mėn. laikotarpyje.
Stipendijos tikslas – skatinti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentus plėsti akiratį aktualiais tarptautinių santykių klausimais, Lietuvos vaidmeniu tarptautinėje politikoje, diplomatijos teorijos ir diplomatijos praktikos tarpusavio ryšiu, o taip pat skatinti akademinį bei visuomeninį studentų aktyvumą.
Stipendijos suma – 2100 EUR (du tūkstančiai šimtas eurų). Stipendijos laimėtojas yra pats atsakingas už gyvenamosios vietos susiradimą, sveikatos draudimą praktikos metu, o taip pat sveikatos draudimą nuvykimo į praktikos atlikimo vietą ir grįžimą iš jos metu, bei su tuo susijusias finansines išlaidas.
Paraiškas gali teikti VDU PMDF 2-4 kurso bakalaurantai ir magistrantai, Lietuvos Respublikos piliečiai. Iš kandidatų į stažuotę LR ambasadoje Vienoje reikalaujama mokėti vokiečių kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu. Iš kandidatų į stažuotę NATO Strateginės komunikacijos kompetencijų centre Rygoje – rusų kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu. Iš kandidatų į stažuotę „Atlantic Council“ – anglų kalbą ne žemesniu nei C1 lygiu.
Paraiška susideda iš:

1. Paraiškos anketos;

2. Motyvacinio laiško. Motyvacinis laiškas turi būti laisvos formos ir ne ilgesnis nei 2 psl. Jame būtina nurodyti:

(a) kurioje konkrečiai institucijoje pageidaujate stažuotis ir kodėl;

(b) kokios patirties ir įgūdžių tikitės įgyti stažuotės/praktikos metu;

(c) kaip ketinate panaudoti įgytą patirtį savo studijose/karjeroje/gyvenime?

 

Kandidatai Stipendijai gauti taip pat bus vertinami ir interviu su atrankos Komisija metu.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. vasario mėn. 1 d. adresu: pk@vdu.lt

Konkurso Stipendijai laimėti rezultatai bus paskelbti ne vėliau kaip 2018 m. vasario mėn. 14 d.