Kvietimas teikti pranešimų santraukas. 6-oji kasmetinė PMDF konferencija

Kviečiame teikti pranešimų santraukas šeštajai kasmetinei konferencijai Šiuolaikiniai politiniai procesai: iššūkiai ir galimybės, kuri įvyks 2020 m. balandžio 24 d. Vytauto Didžiojo universitete.

Ši Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto inicijuojama kasmetinė nacionalinė mokslinė konferencija yra skirta įvertinti politinius procesus pasaulyje ir į juos pažvelgti jaunųjų mokslininkų akimis.

Į konferenciją kviečiami mokslo daktarai, doktorantai, o taip pat magistrantūros studijų studentai, užsienio svečiai.

Numatomos konferencijos sekcijos:

  • Lietuva globalioje erdvėje: vidaus ir užsienio politika;
  • Kintantis saugumas pasaulyje;
  • Regionų studijos;
  • Valstybės valdymo ir administravimo iššūkiai;
  • Kintanti komunikacija: žiniasklaida, socialiniai tinklai, informaciniai konfliktai;
  • Konfliktai ir sprendimai: šiandieniniai apmąstymai;
  • Kviečiame siūlyti ir kitas tematikas.

Konferencijos kalbos: lietuvių ir anglų k.

Pranešimų santraukas kviečiame teikti iki 2020 m. balandžio 1 d., nuoroda

Pranešimo santraukos apimtis apie 200 žodžių.

Pranešimai apie priėmimą bus išsiųsti el. paštu iki balandžio 12 d. Konferencijos programa bus paskelbta 2020 m. Balandžio 13 d.

Konferencijos mokestis netaikomas.

Kontaktinis asmuo: dr. Gerda Jakštaitė (el. paštas: gerda.jakštaitė@vdu.lt)