Kvietimas teikti pranešimų santraukas konferencijai, skirtai aptarti viešųjų paslaugų teikimo tobulinimą

2021 m. lapkričio 25 d., ketvirtadienį, vyks Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros organizuojama devintoji nacionalinė konferencija „Viešųjų paslaugų teikimo tobulinimas: NVO dalyvavimo praktikos“. Kviečiame dalyvauti magistrantūros ir doktorantūros studentus bei jaunuosius tyrinėtojus.

Konferencija vyks nuotoline arba mišria forma.

Šiuolaikiniuose viešosios valdysenos bei viešosios politikos tyrinėjimuose išlieka nemažas dėmesys piliečių įtraukimo į sprendimų priėmimą temai. Šios tematikos ir tyrimų krypties aktualumą nulemia ne tik valdysenos filosofijos, doktrinos ar praktinės viešojo administravimo demokratizavimo tendencijos, bet ir siekiai išanalizuoti, konceptualizuoti, rekomenduoti veiksmingus praktinius įtraukimo būdus bei įrankius. Taip pat mokslininkams yra aktualu kritiškai įvertinti imitacines žmonių įtraukimo į sprendimo priėmimą bei vertinimą praktikas.

Konferencijos organizatoriai kviečia skaityti pranešimus šiomis temomis:

 • Atviros vyriausybės partnerysčių projektų bei priemonių vertinimas (įtraukimas į planavimo procesus)
 • Piliečių įtraukimas į nacionalinių bei sektorinių strategijų kūrimą
 • NVO įsitraukimas į viešųjų politikų analizę bei vertinimą
 • Valdžios pasitikėjimo ir pasitenkinimo paslaugomis vertinimų kryptys
 • Savivaldybių gyventojų dalyvavimas teritorinio planavimo procesuose
 • Gyventojų vaidmenys želdynų ir žaliųjų plotų pertvarkų planavime
 • Piliečių dalyvavimas paslaugų dizaino ir planavimo procesuose
 • Piliečių apklausų panaudojimas viešosios politikos bei pasaugų vertinimuose
 • Miesto gyventojų dalyvavimas kuriant „išmanaus miesto“ modelius ir priemones
 • Gyventojų ir vartotojų apklausų panaudojimas viešosios politikos vertinimuose
 • Dalyvaujamojo biudžeto projektai: praktikos ir veiksmingumas
 • Piliečiai, kaip viešųjų politikų stebėtojai

Konferencijos pranešimai gali būti tiek teorinio, tiek empirinio pobūdžio. Prašome pranešimų santraukas atsiųsti iki 2021 m. spalio 31 d. Konferencijos pranešimai bus įvertinti konferencijos organizacinio komiteto iki lapkričio 5 d. Apie galimybę skaityti pranešimą būsite informuoti asmeniškai.

Reikalavimai santraukai:

 • iki 250 žodžių, kurie apimtų pranešimo pavadinimą, pagrindinę pranešimo idėją ir argumentus, 3-5 raktinius žodžius;
 • formatas .doc arba .docx;
 • papildomai nurodyti pranešėjo/ų pavardę/es, vardą/us, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. pašto adresą);
 • pageidaujamą pranešimo formą (žodinis pranešimas/stendinis pranešimas);
 • prašome santraukas siųsti ir dėl informacijos kreiptis šiuo el. paštu: irmina.beneseviciute@stud.vdu.lt

Pranešimų trukmė neturėtų viršyti 15 min.

Numatoma, kad viena konferencijos sekcija vyks anglų kalba.