Kvietimas teikti pranešimų santraukas Lietuvos piliečių ir jų interesų atstovavimui Europos Parlamente 2021 m. konferencijai

 Kviečiame teikti pranešimų santraukas dalyvauti konferencijoje  „Europiniai ir nacionaliniai interesai: Kaip atstovauti Lietuvą Europos Parlamente ir komunikuoti institucinius sprendimus?“

Konferencija vyks 2021 m. Gruodžio 3 d. VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete, Kaune.

Konferencijos tema apima Lietuvos piliečių ir interesų atstovimo problematiką Europos Sąjungos institucijose, didžiausią dėmesį skiriant atstovavimo specifikai Europos Parlamente bei priimtų Europos Parlamento sprendimų pristatymui.

Pastarųjų metų Eurobarometro sociologiniai tyrimai rodo, kad Lietuva išlieka tarp 3 euro-optimištiškiausių ES šalių narių, o jos gyventojai pasitiki ES institucijomis, tačiau tuo pačiu nacionalinėse apklausose dauguma lietuvių pažymi, jog neturi pakankamai informacijos apie išrinktų EP narių veiklą bei priimtų sprendimų naudą, o dalyvavimas EP rinkimuose padidėjo tik tuomet, kai jie buvo sugretinti su LR Prezidento rinkimais. Piliečių suvokimas apie skirtingas ES institucijas, jų sprendimo priėmimo būdus bei šalies atstovavimą yra gana žemas. Kaip galima pagerinti komunikacijos ir piliečių bei šalies interesų atstovavimo procesus? Ar svarbus išlieka EP nariams ryšys su elektoratu po išrinkimo į Europos Parlamentą, kokius komunikacijos būdus jie renkasi? Kokie yra skirtingų piliečių grupių, interesų grupių požiūriai? Kiek rinkimų rezultatus ir EP narių perrinkimą lemia jų veikla ir darbo rezultatai Europos Parlamente? Koks yra tarpinstitucinis ryšys – ar EP nariai komunikuoja su Lietuvos atstovais kitose ES institucijose, siekdami atstovauti šalies prioritetus?

Kviečiame teikti pranešimus, kuriuose būtų nagrinėjamos tiek praktinės, tiek teorinės, mokslinės problemos. Konferencijoje siekiama suburti skirtingas piliečių grupes – mokslininkus, jaunimo atstovus, EP narius, specifinių interesų grupių atstovus ir kitus visuomenės narius.

Konferencijos formatas: mišraus pobūdžio, planuojama gyvai, tačiau atsižvelgiant į pranešėjų prioritetus ir kitas aplinkybes pranešimai gali būti pristatomi ir nuotoliniu būdu (online).

 Pranešimus, kurių apimtis neturėtų viršyti 300 žodžių, kviečiame siųsti iki spalio 25 d. Word ar pdf formatu –  El.paštu –  sima.rakutiene@vdu.lt

Konferencijos registracijos mokesčio nėra. Aplikantai bus informuojami bei konferencijos programa formuojama lapkričio mėn. pradžioje.

 

Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-LIP–19-65). Projektas „Lietuvos piliečių ir interesų atstovavimas Europos Parlamente“.