Lozoraičių stipendijos laimėtojo atsiliepimai apie praktiką LR ambasadoje, Italijoje

Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto magistro studijų programos Diplomatija ir tarptautiniai santykiai studentas Rimvydas Burba dalinasi savo įspūdžiais apie praktiką Romoje:

„Pirmąją praktikos dieną atvykęs į atstovybę pirmiausiai susipažinau su jos komanda ir mane supančia aplinka. Pasinaudojau galimybe akis į akį pasikalbėti su Ambasadoriumi. Taipogi, susipažinau su kitais darbuotojais, įskaitant konsulato atstovus ir per Erasmus+ projektą atvykusias dvi praktikantes. Suprantama, susitikau ir su savo praktikos vadovu Valdemaru Juozaičiu. Po to, kai man buvo priskirta darbo vieta ir kompiuteris, susitarėme dėl artimiausių manęs laukiančių užduočių.

Taigi, turėjau parašyti trumpus apžvalginius tekstus, susijusius su naujausiais politiniais pokyčiais, įvykusiais San Marine bei Maltoje. Vėliau, teko parašyti apie Libijos krizę, į kurios sprendimą aktyviai yra įsitraukusi Italija. Kartu su praktikos vadovu sudalyvavome trumpojoje spaudos konferencijoje Italijos užsienio reikalų ministerijoje. Čia susirinkusiems šalių atstovams buvo perduodama informacija, susijusi būtent su Libijos krize bei Irano įvykiais. Po keleto dienų apsilankėme NATO Defense College Romoje, kuriame buvo vedamas seminaras apie kibernetinį saugumą. Kita kasdien atliekama funkcija yra informacijos kaupimas, vertimas ir sisteminimas. Ši informacija turi būti susijusi su Italijos, Maltos, San Marino ir Libijos aktualijomis, dažniausiai politinėmis. Kas kažkiek laiko, konsoliduota dokumento versija persiunčiama kitoms suinteresuotoms viešojo sektoriaus institucijoms.

Reikšminga paminėti, kad susiduriu ne tik su politinės srities užduotimis. Tenka pažinti ir prisidėti prie konsulinio darbo: esant reikiamybei atsakinėti į skambučius, el. paštu ar telefonu susisiekti su asmenimis (pvz. paso atsiėmimo klausimu) ir kt.

Ambasada sausio 13-osios dienos įvykių minėjimo proga organizavo renginį. Į jį susirinko vietos lietuviai, kurie sudalyvavo pagarbos bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“. Teko prisijungti prie renginio organizavimo.“

Rimvydas Burba yra devintasis Stasio Lozoraičio stipendijų fondo, Lietuvių Fondo ir Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Politologijos katedros skelbto konkurso Lozoraičių stipendijai gauti laimėtojas. Stasio Lozoraičio fondas bendradarbiaudamas su PMDF Politologijos katedra, šia iniciatyva siekia įamžinti Lozoraičių šeimos nuopelnus steigiant diplomatijos studijas VDU ir prisidėti prie jaunų specialistų ugdymo.