Nagrinės Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamiką

Nuotrauka prie tekstoVytauto Didžiojo universiteto Adomo Mickevičiaus organizacija ir Politologijos katedra kartu su partneriais 2016 m. rugsėjo mėnesio 15-16 dienomis rengia III-ąją tarpdisciplininę tarptautinę mokslinę konferenciją „Lietuvos ir Lenkijos santykių dinamika“, skirtą Lietuvos ir Lenkijos diplomatinių santykių atkūrimo 25-mečiui. Konferencijos metu bus pristatyti tyrimų rezultatai apie Lenkijos ir Lietuvos santykių dinamiką istorijos, filologijos, politologijos, ekonomikos, sociologijos ir kitų socialinių bei humanitarinių mokslų srityse.

Konferencijos tikslas ― atkreipti dėmesį į tyrimus skirtus Lietuvos – Lenkijos bendradarbiavimui, įtraukiant į tyrimų lauką Lietuvos – Lenkijos saugumo ir identiteto ryšių problematiką, bendros istorijos ir kultūros paveldą, tautinių mažumų padėties klausimą Lietuvoje ir Lenkijoje, politinę, ekonominę ir socialinę padėtį šiose valstybėse, sutampančius ekonomikos, saugumo ir užsienio politikos prioritetus Europos Sąjungoje, Baltijos jūros regione ir kitose organizacijose.

Kviečiame teikti pranešimų paraiškas šiomis temomis:

  1. Lietuvos ir Lenkijos politiniai, ekonominiai, kultūriniai ir kt. santykiai;
  2. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas saugumo srityje;
  3. Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimas regioninėse struktūrose (ES, NATO, Baltijos jūros regione);
  4. Tautinė tapatybė ir jos transformacijos: lietuvių-lenkų identiteto problematika.

Konferencijos kalba – anglų. Konferencijos metu numatyta: ekspertų diskusijos, parodos atidarymas, knygų pristatymai. Konferencijoje perskaitytus geriausius pranešimus planuojama spausdinti periodiniame recenzuojamame moksliniame žurnale „Politikos mokslų almanachas”.

Paraiškas prašome teikti el. paštu – a.mickeviciausklubas@gmail.com iki 2016 m. birželio mėn. 20 d.

Daugiau informacijos teikia Mindaugas Norkevičius (el. paštas – mindaugas.norkevicius@vdu.lt).