O. Znojevaitė: VDU nenubrėžia tau rėmų

Orinta Znojevaitė, antro kurso Tarptautinių santykių ir diplomatijos studijų magistrantė, pasakoja apie savo studijas PMDF.

Kas paskatino pasirinkti būtent politikos mokslų studijas ir kodėl iš daugelio universitetų siūlomų programų pasirinkote studijuoti būtent Vytauto Didžiojo universitete? Tai buvo laimingas atsitiktinumas ar ilgai gvildentas noras?

 Kaip ir visi vaikai, taip ir aš vaikystėje turėjau savo svajonių profesiją, tačiau tai nebuvo politikos mokslai. Kai buvau vaikas, labai norėjau studijuoti mediciną, mėgau biologijos pamokas. Tačiau supratusi, kad nemėgstu kraujo ir į viską galiu žiūrėti tik iš teorinės pusės, nusprendžiau, kad medicinos studijos nebūtų man tikę. Mokykloje savęs neribojau ir nesistengiau susitelkti tik į vieną pamoką. Mėgau menus, ypač muziką ir teatrą, lietuvių, anglų bei rusų kalbų pamokas. Tačiau labiausiai man patiko istorijos pamokos, kurios ir buvo pagrindas studijų pasirinkimui. Atėjus stojimų į aukštąsias mokyklas metui, turėjau dvi studijų sritis kuriomis domėjausi – teisės ir politikos mokslų. Pastarosioms studijoms teikiau pirmenybę todėl stojimų sąraše įrašiau pirmu numeriu. Vytauto Didžiojo universitetą labiau pavadinčiau laimingu atsitiktinumu nei pasirinkimu, tačiau šį atsitiktinumą galėčiau įvardinti kaip kol kas geriausią savo gyvenime.

Kas Jums labiausiai patinka VDU? Kokius išskirtumėte universiteto pliusus/privalumus?

Šiame universitete man labiausiai patinka artes liberales principas, kuris suteikia galimybę savirealizacijai. Taip pat – galimybė pasirinkti kituose fakultetuose dėstomus dalykus. Pavyzdžiui, mane visuomet domino menai. Pirmame kurse turėjau galimybę lankyti Meno praktikumo (vaidybos) paskaitą. VDU nenubrėžia tau rėmų, gali tobulėti ne tik savo studijuojamoje specialybėje, bet ir kitose srityse.

Ar studijuodamas užsiėmėte ir kokia nors papildoma veikla? Dalyvavote universiteto klubų ar kitų organizacijų veikloje? Ką jums ši veikla davė? Ką patartumėt jauniems kolegoms?

 Studijuodama ketvirtame kurse, prisijungiau prie naujai įkurto Amerikos Studijų Klubo (angl. Club of American Studies), nes visuomet domėjausi Jungtinėmis Amerikos Valstijomis – ne tik iš politinės perspektyvos, bet ir iš istorinės bei kultūrinės pusės. Taip pat 2015 metais prisijungiau prie LSDJS Kauno miesto skyriaus, o 2016-2017 laikotarpiu buvau šio skyriaus pirmininkė. Visa papildoma veikla padeda atrasti dominančias sritis, gilinti žinias, įgūdžius bei išreikšti save.

Kaune, o ypač VDU, sukurta daug galimybių naudingai praleisti laisvalaikį (universiteto teatras, choras, meno erdvės bei klubai). Tad kolegoms norėčiau patarti nedvejoti ir prisijungti prie papildomų veiklų, nes jos padeda savirealizacijos procese.

Ar pasinaudojote universiteto siūlomomis Erasmus+ ar dvišalių mainų galimybėmis? Jei taip, ar išvykimas buvo naudingas? Kokios patirties pasisėmėte? Ar studijos kitose valstybėse skiriasi nuo lietuviškųjų?

Bakalauro studijose šia galimybe nepasinaudojau. Tačiau studijuodama magistro studijose, dalyvavau Erasmus+ šalyse partnerėse programoje. Mainų metu 5 mėnesius studijavau Sankt Peterburgo valstybiniame universitete, Rusijoje. Šią šalį pasirinkau todėl, kad savo baigiamajame magistro darbe analizuoju santykius tarp dviejų stiprių tarptautinės sistemos aktorių (JAV ir Rusijos). Studijų principas Sankt Peterburgo valstybiniame universitete labai panašus į VDU – studijos interaktyvios, studentai skatinami išreikšti savo nuomonę diskusijų metu.  Manau, kad visi Erasmus+ ir dvišaliai mainai yra naudingi, nes šių mainų metu susipažįsti su kitos šalies studentais bei dėstytojais, gali palyginti studijų programas bei dėstomų dalykų kokybę, pažinti kitos šalies tradicijas bei įgyji patirties.

Ar naudojotės galimybe įgyti gretutinę specialybę? Jei taip, kaip sekėsi ir kaip ją vertinate? Jei ne, kodėl nesirinkote?

Galimybe įgyti gretutinę specialybę nesinaudojau, tačiau šią galimybę svarsčiau. Įstojusi į VDU, sužinojau apie gretutines studijas. Kadangi viena iš specialybių, kurią norėjau studijuoti, buvo teisė, svarsčiau pasirinkti teisės gretutines studijas. Dėl šio sprendimo konsultavausi su asmenimis, pristatančiais šią programą įvadinės savaitės metu. Jie patarė prieš pasirenkant gretutines studijas pabandyti teisės paskaitą ir tik tuomet nuspręsti ar aš to tikrai noriu. Pasibaigus semestrui. supratau, kad teisė nėra ta studijų sritis, kurią aš norėčiau studijuoti, tad gretutinių studijų nepasirinkau.

Kokie jūsų tikslai ir planai artimiausioje ateityje? Ar siejate savo ateitį su studijuojama specialybe?

Baigusi politikos mokslų bakalauro studijas, svarsčiau šiek tiek keisti sritį ir studijuoti ne politikos mokslų magistrą. Tačiau analizuojant siūlomas programas, Diplomatijos ir tarptautinių santykių programa buvo vienintelė, kuri tikrai sudomino. Tuo pačiu galimybė šią programą studijuoti anglų kalba nulėmė galutinį apsisprendimą tęsti studijas VDU.

Ko palinkėtumėte besiruošiantiems studijuoti VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete?

Būsimiems studentams norėčiau palinkėti atkaklumo, pasitikėjimo savimi bei aktyvaus įsitraukimo ne tik į studijas, bet ir į VDU gyvenimą.