Pasitinkant audrą – dveji metai Tusko kabinete

RuAG2gsėjo 5 d., pirmadienį 13:15 val. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete (Gedimino g. 44-202) lankysis Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donald Tusk kabineto vadovo pavaduotojas André Gillissen. Svečias skaitys paskaitą tema „Pasitinkant audrą – dveji metai Tusko kabinete“ (paskaita anglų kalba). Paskaitoje bus pristatomas Europos Vadovų Tarybos pirmininko Donald Tusk kabineto darbas, kylantys iššūkiai ir jų sprendimo būdai.

D. Tusko kabinetas dirba ypatingų iššūkių Europos Sąjungai metu: BREXIT ir vadovavimas Europos Sąjungai siekiant nubrėžti organizacijos ateities perspektyvas priimtinas valstybėms narėms; migrantų krizė dėl nestabilumo Vidurio Rytuose ir darbas su valstybių vadovais sprendžiant šią krizę; Rusijos invazija į Ukrainą, Krymo aneksija ir ES atsakas į Rusijos veiksmus ieškant solidarumo.