PMDF docentė Aistė Lazauskienė–tarptautinės monografijos apie Europos merus bendraautorė

 

2018 m. pradžioje prestižinė tarptautinė leidykla Palgrave Macmillan leidykla išleido knygą “Political Leaders and Changing Local Democracy : The European Mayor”.Šioje monografijoje analizuojamos merų, kaip vietos lygmens politinių lyderių, nuostatos demokratijos, teritorinių ir administracinių reformų atžvilgiu, aptariami merų santykiai su kitais vietos lygmens veikėjais, aiškinamasi, kiek įtakos merų požiūriams turi jų partiškumas, nagrinėjami merų lyderystės stiliaus pokyčiai, merų darbotvarkių skirtumai, lyginama atskirų šalių savivaldybių merų darbo specifika.

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedros docentė Aistė Lazauskienė kartu su bendraautoriais iš Belgijos ir Lenkijos parengė knygos skyrių apie Europos merų politinės karjeros bruožus (“The Mayors’ Political Career: Between Local and National Ambition”).  Jame nagrinėjami keli merų karjeros aspektai, apimantys merų kadencijų skaičių, politinę patirtį prieš tampant meru, ateities planų ambicijas ir kitus klausimus.

Mokslinė monografija yra paremta merų apklausos, kuri 2014-2016 metais buvo vykdoma 29-iose Europos šalyse, duomenų analize. Lietuvos merų apklausą atliko ir duomenis tarptautiniam tyrimų tinklui pateikė VDU mokslininkų komanda, kurią sudaro doc. dr. Jurga Bučaitė-Vilkė, doc. dr. Aistė Lazauskienė ir dr. Arvydas Mikalauskas.

Plačiau apie knygą:

https://www.palgrave.com/de/book/9783319674094#aboutBook