PMDF mokslo darbuotojui dr. T. Blaszczak – garbingas tyrinėtojų apdovanojimas

2022 m. rugsėjo 30 – spalio 2 d. dienomis VDU įvyko jubiliejinis – dešimtasis Tarptautinis Gudijos tyrinėtojų kongresas. Didžiausias nepriklausomas Gudijos akademinis įvykis, skirtas kasmet aptarti naujausius tyrimus ir projektus humanitariniuose ir socialinėse moksluose. Tai vienintelė vieta kurioje nuo 2011 metų galima laisvai mąstyti ir diskutuoti Gudijos istorijos, politikos, visuomenės ir kultūros klausimais. Kongresą organizuoja ir kasmet dalyvauja jame taip pat PMDF atstovai.

2013 m. buvo įsteigta kongreso premija, kasmet skiriama už geriausias publikacijas humanitarinėse moksluose, socialinėse ir politikos moksluose, bei istorijos srityje. Papildomai kasmet premijos yra taip skiriamos specialios užsienio autoriams (ne Gudijos piliečiams). Šiais metais buvo svarstomos lenkų kalba 2016-21 metais išleistos monografijos Gudijos tematika, o geriausia buvo išrinktą PMDF Česlovo Milošo centro vyr. mokslo darbuotojo dr. Tomaszo Błaszczako monografija „Baltarusiai Lietuvos Respublikoje 1918-1940 m.“ (Błaszczak, Tomasz. Białorusini w Republice Litewskiej 1918-1940. Białystok, 2017.)