2018-uosius PMDF pradeda didindamas universiteto tarptautiškumą

PMDF  profesorius Mindaugas Jurkynas ir mokslo darbuotojas Saulius Mykoliūnas sausio pradžioje su darbiniu vizitu apsilankė Sousse universitete Tunise ir su šio Universiteto Teisės ir Politikos mokslų fakulteto (TPMF) dekanu prof. Montassar Ouardi, Doktorantūros mokyklos vadovu, buv. Fakulteto dekanu prof. Lotfi Chardouna, Tarptautinių ryšių direktorato darbuotojais sutarė dėl bendros Šiaurės / Baltijos šalių – Maghrebo studijų magistro akademinės programos sukūrimo, vystymo ir dvigubo VDU – Sousse universiteto diplomo šios magistro programos steigimo.

Ši nauja tarptautinė magistro programa, pagal planuojamą abipusį susitarimą, būtų steigiama jau akredituotos VDU PMDF magistro studijų programos Nordic/Baltic studies bazėje, bendrų PMDF ir Sousse universiteto TPMF akademinių diskusijų ir kokybės derinimų, nuo 2018m. rugsėjo mėnesio.

Nauja bendra tarptautinė magistro programa, be politikos, diplomatijos, tarptautinių santykių ir geopolitikos studijų turės labia ryškiai išreikštą frankofoniškąją akademinę paradigmą. Studijos bus vykdomos anglų ir prancūzų kalbomis, studijuojant dalį akademinės programos VDU ir Sousse universitete.

PMDF artimiausiu metu pradės vykdyti intensyvias diskusijas su tarptautinėmis Frankofonijos insitucijomis, Kanados ir Prancūzijos ambasadomis, Lietuvos kompetentingomis insitucijomis bei kitais akademinio peizažo dalyviais dėl šios naujos tarptautinės magistro programos tvarumo, techninio formato ir akademinio bendradarbiavimo aspektų.

Ši programa Lietuvos akademinėje universitetinėje praktikoje atvers kokybiškai naują politikos mokslų studijų šuolį į Mahrebo geopolitinę ir akademinę erdvę ir suteiktų VDU studentams, dėstytojams bei mokslo tyrėjams aktyvinti domėjimąsi ir mokslinius tyrimus ne tik Tuniso, bet ir kitų Šiaurės Afrikos valstybių – Maroko, Alžyro ir dalinai, Libijos bei Mauritanijos – turinčių bendrą istoriją ir kultūrą, kolonijines patirtis ir panašias pokolonijinio vystymosi ir demokratijos vystymosi ypatumus bei individualias istorines paraleles, erdvę.

Ši programa yra dalis VDU PMDF stratetegijos aktyvinti prancūzų kalbos mokymąsi ir naudojimą politikos ir tarptautinių santykių srityse.

Ši nauja Magistro studijų programa turi tikslą skatinti ir Lietuvos bei Tuniso diplomatinių santykių vystymą bei politinio, akademinio, ekonominio ir kultūrinio bendradarbiavimo skatinimą. Sousse mieste vasario pradžioje atidaromas Lietuvos Garbės konsulatas yra tokio bendradarbiavimo augimo pavyzdys.

Sousse universiteto TPMF dekanas išreiškė norą, kad remiantis šiuo abiejų šalių politikos mokyklų bendradarbiavimu, kartu su VDU PMDF būti šio dvišalio Lietuvos ir Tuniso tarptautinių santykių vystytymosi ašyje ir drauge veikti, kad abi šalys pakeltų diplomatinį bendradarbiavimą į naują kokybinį lygmenį, abiejose šalyse atidarant ambasadas.

Atsakant i PMDF Dekano prof. Šarūno Liekio kvietimą susitikti PMDF ir toliau gilinti Fakultetų tarptautinį bendradarbiavimą, artimiausiomis savaitėmis planuojamas Sousse universiteto TPMF fakulteto Dekano prof. Montassar Ouardi ir prof. Lotfi Chardouna vizitas į VDU.

_________

Tunisas : Cartagenos civilizacijos (III a. pJK) lopšys, vėliau tapusi Romos imperijos dalimi, net per otomanų valdymą išlaikiusi autonomiją, 1881-1957m. Prancūzijos protektoratas, nepriklausoma valstybė (konstitucinė monarchija, vėliau – respublika). Po 2011m. sausio 14d. demokratinės revoliucijos yra labiausiai demokratinė, orientuota į vakarietišką kultūrą, vykdanti politines ir ekonomines reformas Maghrebo valstybė.