PMDF studentai – „Baltijos iniciatyva dėl Europos reformos” forume Rygoje

Jungtinė Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto (PMDF) politikos mokslų bakalauro ir magistro studentų grupė gegužės 15d dalyvavo „Baltijos iniciatyva dėl Europos reformos” forume, Rygoje, Latvijoje.
Baltijos iniciatyvos dėl Europos reformų tikslas – skatinti diskusijas apie ES reformą ir plėtrą Baltijos šalyse bei sukviesti pilietinę visuomenę, ekspertus ir politikos formuotojus aptarti ES plėtros ir reformų tikslus bei jų pasekmes demokratijai ir teisinei valstybei. Jei ES plėsis, integruodama Ukrainą, Moldovą, Gruziją ir Vakarų Balkanus, kaip tai paveiks Baltijos šalis? Kokias naujas galimybes mūsų bendram vystymuisi ir saugumui suteiks plėtra? Šio forumo bendradarbė Lietuvoje, PMDF prodekanė Aistė Žemaitytė džiaugiasi galimybe įtraukti studentus į diskusiją su ES ekspertais: „Tokios didelės ekonomikos kaip Ukraina integracijos iššūkius greičiausiai atsvers naujas ES geopolitinės galios pojūtis ir Ukrainos žmonėms bei kitų šalių kandidačių tautoms bus suteikta istorinė galimybė kurti demokratinę ir klestinčią ateitį. Tačiau tam mes turime paruošti savo namų darbus ir turėti stiprius politinius lyderius”.

PMDF studentai grįžo į Lietuvą su naujomis idėjomis ir motyvacija aktyviai dalyvauti ES reformų procesuose. Jų dalyvavimas „Baltijos iniciatyvoje dėl Europos reformos“ ne tik praplėtė žinias apie ES plėtros ir reformų iššūkius bei galimybes, bet ir suteikė praktinių įgūdžių bei vertingų kontaktų su ekspertais ir politikos formuotojais. Ši patirtis pabrėžia svarbą jaunajai kartai įsitraukti į Europos politinius procesus, siekiant stiprinti demokratiją ir teisės viršenybę mūsų regione. Kaip pažymėjo prodekanė Aistė Žemaitytė, studentų įsitraukimas į tokias diskusijas yra esminis žingsnis ruošiant juos būsimiesiems iššūkiams ir stiprinant mūsų visuomenės gebėjimą veikti vieningai bei atsakingai globalioje erdvėje.

Nuotraukos Tito Zaikausko.