Priėmimas į magistrantūros studijas

Vyksta III-asis priėmimo į magistrantūros studijas etapas. Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete kviečiame studijuoti šias magistro programas:

Ateities medijos ir žurnalistika (anglų k.)

Diplomatija ir tarptautiniai santykiai (anglų k.)

Integruota komunikacija (lietuvių k)

Valstybės institucijų administravimas (lietuvių k.)

Prašymų dalyvauti priėmime į magistrantūros studijas registracija vyksta internetu: http://epasirasymas.vdu.lt. Stojantieji gali nurodyti iki 4 pageidavimų, juos išdėstant prioriteto tvarka.

Prašymus dalyvauti papildomame priėmimo etape galima pateikti iki rugpjūčio d. 24 val. VDU absolventams nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio, tik užpildyti prašymą ir pridėti registracijos mokesčio kvito kopiją (rekvizitus rasite čia) bei studijų programos priėmimo sąlygose nurodytus dokumentus (jei nurodyta). Kitų aukštųjų mokyklų absolventai turi pateikti išsilavinimo dokumentų, asmens dokumento, registracijos mokesčio kvito ir kitų dokumentų kopijas. Jei dar neturite diplomo ir jo priedėlio, pateikti galima akademinę pažymą.

Visą informaciją apie 2021 m. priėmimą į magistrantūros studijas rasite čia.