Prof. Alpo Rusi viešos paskaitos

VDU vizituojantis profesorius, anksčiau ėjęs ambasadoriaus, Suomijos prezidento M.Ahtisaari patarėjo pareigas, Alpo Rusi spalio 17 – 20 dienomis lankosi VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete ir skaito viešas paskaitas:

Spalio 18 d.  EU relations with Russia: economical sanctions and positions towards EU after Crimea annexation; 12:00-13:30, Don.52 -613;

Spalio 19 d. Russia’s attitude and relations with Black sea regional countries; 12:00, Ged.44 – 202.

Prof. Alpo Rusi VDU taip pat lankėsi spalio 9 – 12 dienomis ir skaitė viešas paskaitas:

Spalio 10 d.  Becoming diplomat or political adviser: skills to be acquired ;  13:00-14:30, Ged. 44-302

Spalio 11 d. The Lithuania’s and Finland’s position on security in the Baltic sea region. 14.30 – 16.00 Ged.44-301;

Spalio 11 d.   Diplomatic reporting during the Digital age.  16.15-17.45, Ged. 44 – 301.

Suomijos Užsienio reikalų ministerija suteikė vienkartinę 20 tūkst. eurų paramą Rudolfo Holsti vardinei profesūrai Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.

R. Holsti vardinės profesūros parama buvo skirta dr. Alpo Rusi, ambasadoriui emeritui, profesoriui adjunktui Helsinkio universitete. Nuo 2016 m. kovo dr. A. Rusi yra vizituojantis profesorius Vytauto Didžiojo universitete.

Lietuva ir Suomija yra Baltijos jūros regiono šalys, todėl jas sieja bendri interesai ne tik Europos Sąjungoje, bet ir saugumo bei politikos klausimuose. Vardinė profesūra skatins dalinimąsi žiniomis, susijusiomis su bendradarbiavimu Baltijos jūros regione, ypač jo ateities iššūkiais. Ji taip pat prisidės prie gilesnio universitetų bendradarbiavimo šiose dviejose šalyse.

„Ambasadorius Alpo Rusi ilgai ir pagirtinai dirbo Suomijos užsienio diplomatinėje tarnyboje bei Suomijai naudos davusiose tarptautinėse tarnybose. Vardinės Rudolfo Holsti profesūros skyrimas jam yra naudingas žingsnis tiek Suomijai, tiek Lietuvai“, – sakė Suomijos užsienio reikalų ministras Timo Soini.

Profesūros paskelbimas prisidės prie žinių skleidimo apie Rudolfą Holsti (1881-1945) ir jo gyvenimo pasiekimus einant užsienio reikalų ministro pareigas Suomijoje šalies ankstyvos nepriklausomybės metais, 1919–1922 m., ir sunkumų laikmečiu 1936–1938 m. Jis taip pat atstovavo Suomijai kaip ypatingasis pasiuntinys į Rygą, Taliną, Berną ir Tautų Sąjungą 1919–1940 m.