Prof. Mindaugui Jurkynui – LR Seimo apdovanojimas

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto profesoriui Mindaugui Jurkynui įteiktas LR Seimo apdovanojimas už XX-XXI amžių tarptautinių santykių, partijų, rinkimų, Lietuvos parlamento, užsienio politikos mokslinius tyrinėjimus ir politinę publicistiką.

Apdovanojimas profesoriui skirtas gegužės 16 d. Seimo valdybos sprendimu dėl LR Seimo apdovanojimo už indėlį atkuriant Lietuvos valstybės nepriklausomybę, Lietuvos valstybės ir parlamentarizmo tradicijų stiprinimą, veiklą visuomenės gerovei.

Prof. Mindaugas Jurkynas yra VDU PMDF Regionistikos katedros profesorius, politologas, socialinių mokslų daktaras, tyrinėjantis bendradarbiavimą ir konfliktus Baltijos jūros regione, regioninį identitetą Šiaurės Europoje, partijas naujose demokratijose, ES institucijas ir integraciją.