prof. Z. Rekašiaus stipendija sugrįžo į VDU

Birželio 21 d. Vytauto Didžiojo universitete iškilmingai įteikta penktoji prof. Zenono Rekašiaus stipendija. Šiais metais ji paskirta VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešosios komunikacijos bakalauro programos ketvirto kurso studentei Rasitai Kunikauskaitei už diplominį darbą „Socialinių tinklų kuriamo pasaulio pavojai ir pagundos: ką apie tai kalba žurnalistai?”

Zenono Rekašiaus (1928-2011) atminimui įsteigtas vardinis fondas, kurį atstovauja p. Aldona Rekašienė ir Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiantis Lietuvių fondas, skiria stipendijas gabiems, gerai besimokantiems Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems žurnalistiką. Nuo 2015 m. 1000 JAV dolerių dydžio stipendija kasmet teikiama Vilniaus universiteto arba Vytauto Didžiojo universiteto studentams už studijų pasiekimus.

Zenonas Rekašius buvo garsus JAV lietuvių išeivijos žurnalistas, liberalios minties mėnraščio „Akiračiai“ įkūrėjas ir redaktorius, aktyvus „Santaros-Šviesos“ veikėjas, Lietuvos puoselėtojas ir patriotas.

,,Publicistas savo straipsniuose įrodinėjo, kad tarp išeivijos ir sovietų okupuotos Lietuvos reikia statyti tiltus, kad Vakarus nuo Rytų skiriančią geležinę uždangą reikia ne stiprinti, o griauti. Rekašius teigė, jog visada reikia skelbti tai, kas šviesiam protui atrodo tiesa, ir ne aklai neigti, o greičiau pripažinti savo klaidas. Ypač svarbu kritikuoti ne vien svetimus, bet pirmiausia save ir savo draugus, nes klaidų gali daryti visi. Rekašius buvo vienas iš nedaugelio išeivijos žurnalistų, raginusių rašyti sąžiningai: jis buvo garbingos žiniasklaidos atstovas,“ atsiminimais apie Zenoną Rekašių dalinasi VDU garbės daktaras, Viešosios komunikacijos katedros profesorius ir žurnalistas Mykolas Drunga.

Šių metų Rekašiaus stipendijos laimėtoja Rasita Kunikauskaitė džiaugiasi Viešosios komunikacijos studijomis, nes jos davė platesnį pasaulio suvokimą, svarbu, kad buvo mokomasi ne tik specialybinių, bet ir įvairių kitų dalykų, pavyzdžiui, architektūros ar astronomijos. ,,Žvelgiant į darbo rinkos pasaulį, universitetas davė pagrindus tapti ne tik žurnaliste, kuria jau beveik metus dirbu portale „Kas vyksta Kaune”, bet ir galimybę tapti viešųjų ryšių ar marketingo specialiste. Esu dėkinga universitetui už visų progų suteikimą studijuoti norimas kalbas, taip mano galva pasipildė ne tik anglų kalbos žiniomis, bet ir išmokau vienos gražiausių pasaulyje – prancūzų kalbos. Suprantu, kad žurnalistika yra didelė galia, kurią reikia naudoti itin atsakingai. Ne paslaptis, kad dėl žurnalistų aktyvumo uždaromi verslai, atleidžiami darbuotojai, išaiškinami netikslumai ir nusikaltimai. Tai, kas nepraslysta pro žurnalisto akį, tampa galingu ginklu, tad jį reikia naudoti itin teisingai. Ši specialybė aštrina žmogaus liežuvį, skatina niekada nesustoti tobulėti ir kurti,“ – savo įspūdžiais pasidalino Rasita.

„Esame dėkingi Zenono Rekačiaus šeimai ir Lietuvių fondui už jaunosios žurnalistų  kartos skatinimą ir profesionalios žurnalistikos kultūros Lietuvoje stiprinimą. Pasaulyje, kuriame tiek daug melo ir netiesos, žurnalistika tampa demokratinės visuomenės išlikimo garantu. Būtent žurnalistams tenka didelė atsakomybė, ieškant tiesos, ginant demokratinės ir pliuralistinės visuomenės vertybes.  Svarbu, kad geros žurnalistikos tradicijos puoselėjamos ir ateityje.” Z. Rekašiaus stipendijos įteikimo metu pabrėžė VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja prof. Kristina Juraitė.

Pirmoji Zenono Rekašiaus stipendija buvo įteikta VDU Žurnalistikos ir medijų analizės magistrantui Augustinui Šemeliui 2015 metais, 2017 metais ja apdovanota Viešosios komunikacijos bakalauro studentė Vytautė Merkytė. 2016 ir 2018 metais stipendija suteikta VU žurnalistikos studentams.

Jungtinėse Amerikos Valstijose veikiantis Lietuvių Fondas (LF) per visą Fondo gyvavimo laikotarpį lietuviškai veiklai užsienyje ir Lietuvoje paskyrė 20 mln. JAV dolerių. Ši organizacija daug įdėjo į lietuviškos kultūros ir lietuvybės išlaikymą ir jos puoselėjimą ir yra svarbus lietuviškos veiklos variklis, be kurio sunku būtų įsivaizduoti lietuvybės klestėjimą išeivijoje. Jau daugiau nei penkiasdešimt metų LF remia lituanistinį švietimą, kultūrą, lietuvišką spaudą ir archyvus, visuomeninę veiklą, vasaros stovyklas ir aukštosiose mokyklose studijuojantį lietuvių jaunimą. Visa tai pasiekta dėl LF narių ir aukotojų dosnumo.