R. Sakadolskiui ir M. Drungai – apdovanojimai

VaBites_medalis-300x200sario 25 d. VDU Viešosios komunikacijos lektorius, amžinatilsį Romas Sakadolskis, ir katedros docentas Mykolas Jurgis Drunga išrinkti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatais.

JAV ir Lietuvos žurnalistas, VDU lektorius R. Sakadolskis, dėl kurio netekties šiandien liūdi ir universiteto bendruomenė, medaliu įvertintas už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą.

Viešosios komunikacijos katedros docentui, filosofui, žurnalistui ir Lietuvių išeivijos instituto mokslo darbuotojui Mykolui Jurgiui Drungai apdovanojimas skirtas už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes.