Profesorės Ilonos Tamutienės viešoji paskaita „Žalojančios vaikystės patirties kliūtys tolydžiai raidai: šiuolaikiniai sprendimai“

(V. Putvinskio g. 23 - 312)

Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas 20121 09 15 (11:00-12:30 V. Putvinskio g. 23 – 312) kviečia į Viešojo administravimo profesorės Ilonos Tamutienės viešąją paskaitą „Žalojančios vaikystės patirties kliūtys tolydžiai raidai: šiuolaikiniai sprendimai

Žalojanti vaikystės patirtis (ŽVP), kurios koncepciją aprašė V. Felittis su kolegomis, palieka neigiamą patirtį visam žmogaus gyvenimui, o be veiksmingų intervencijų – perduodama ir ateities kartoms. Investuoti į vaikystę svarbu ir dėl paties vaiko raidos, ir dėl tolydžios visuomenės  raidos, nes  per puoselėjimą išsaugomas ir plėtojamas vaiko potencialas, stiprinami šalies žmogiškieji resursai. Šiandien pripažįstama, kad ypač svarbūs jautrieji periodai: pirmasis 1000 gyvenimo dienų bei paauglystė. Pastaruoju metu vystymuisi ankstyvojoje vaikystėje skiriamas globalus politinis dėmesys. Darnaus / tvaraus vystymosi tikslai įtraukia ankstyvąjį vaikystės vystymą kaip raktą, siekiant pasaulio permainų iki 2030 m. JT generalinio sekretoriaus pasaulinė strategija moterų, vaikų ir paauglių sveikatai 2016–2030 m. susintetina naują viziją, kurios tikslas – išgyventi, klestėti ir transformuotis. Pasaulinės institucijos – UNICEF, Pasaulio bankas, UNESCO.  2018 m. gegužės mėn. sukurtas Puoselėjančios globos tinklas (angl. „Nurturing Care Framework“), kuris vysto politikos gaires, įgalinančias puoselėjančios globos vystymą, įskaitant sveikatą, mitybą, apsaugą ir saugumą, atliepiančią priežiūrą ir ankstyvojo mokymosi galimybes.

Paskaitoje bus apžvelgiama žalojančios ir puoselėjančios vaikystės sąvokos, atsakoma į klausimus, kodėl žalojanti vaikystė paveikia visą žmogaus gyvenimo kelią, ką šiandieninis mokslas siūlo, kad būtų sukurta puoselėjanti vaikystės aplinka ir užtikrinta tvari visuomenės raida.

Paskaitoje gali dalyvauti tik asmenys su galimybių pasu. Išankstinės registracijos nereikia.