XI-oji nacionalinė konferencija „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas: piliečių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“

VDU Daugiafunkcinis mokslo ir studijų centras (Putvinskio g. 23 - 311/312)

Lapkričio 22 d., trečiadienį, 11.30 val. Vytauto Didžiojo universiteto Daugiafunkciniame mokslo ir studijų centre, V. Putvinskio g. 23, Kaune, vyks XI-oji nacionalinė konferencija „Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas: piliečių ir nevyriausybinių organizacijų vaidmuo“. Konferenciją organizuoja VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Viešojo administravimo katedra bei VDU Žemės ūkio akademijos Bioekonomikos plėtros fakulteto Verslo ir kaimo plėtros vadybos katedra.

Konferencijoje mokslininkai ir studentai iš Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto, Mykolo Romerio universiteto, Klaipėdos universiteto, Panevėžio kolegijos, praktikai atstovaujantys NVO Vaikams konfederaciją, Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungą dalinsis mokslinių tyrimų ir praktinės veiklos patirtimis. Konferencijoje bus kalbama apie Liberalios demokratijos nenuoseklumas ir gero administravimo pažado pažeidimus, sumanius viešojo valdymo sprendimus: kaimo vietovių vystymui, valdžios institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiksmus, siekiant palengvinti ukrainiečių pabėgėlių integraciją, NVO Vaikams konfederacijos ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų patirtį apie valdžios partnerystę su nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis aktualiomis temomis. Detalesnę informaciją rasite konferencijos programoje.

Kviečiame dalyvauti.

Konferencijos programa

Registracijos nuoroda