Saulius Davainis: Politika yra visur – gyvename tam tikroje santvarkoje

VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto Šiuolaikinės Europos politikos (ŠEP) magistro programos 2010 m. absolventas Saulius Davainis, kuris šiuo metu yra Kauno rajono savivaldybės tarybos narys, priklausantis Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijai, dalijasi mintimis apie savo studijų laikotarpį 2008-2010 m.:

Kodėl verta studijuoti Šiuolaikinės Europos politiką?

Gyvenant šalyje, kurioje yra Europos geografinis centras – t.y. Lietuvoje, supranti, kad esi dalis kažko didesnio – sąjungos, žemyno. Man savaime yra noras suprasti toje „didesnėje aplinkoje” vykstančius procesus. Politika yra visur – gyvename tam tikroje santvarkoje, kurioje veikia teisės aktų reguliavimas, nuolat vyksta tam tikri procesai, kuriems įtaką daro politikai. Nors gal kartais to ir nejaučiame, tačiau vis tiek esame įtakojami tų procesų ir veiksnių. Šiuolaikinės Europos politikos studijos man ir padėjo suprasti tuos dalykus. Darbo reikalais, o kartais ir pailsėti, vykstu į skirtingas Europos šalis. Keliaudamas po jas jaučiuosi tarsi kažkiek jau pažinočiau, kadangi studijų metu teko domėtis. Ši studijų programa suteikia ne tik išsilavinimą, bet ir platesnį požiūrį.

Kuo Jums buvo naudinga Šiuolaikinės Europos politikos studijų programa?

Man ŠEP magistrantūros studijų programa buvo naudinga tuo, kad suteikė žinių apie ES institucinę sąrangą, praplėtė mano supratimą apie ES vykstančius politinius procesus, žinoma, tame tarpe ir Lietuvoje – juk mes ES dalis. Dar prieš stodamas studijuoti ŠEP magistrantūroje, dalyvavau politinėje veikloje, o baigęs studijas – po metų buvau išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą. Savo baigiamajame magistro darbe nagrinėjau Lietuvos partinės sistemos bruožus – žinios, kurias gavau studijų metu, man buvo naudingos ir praktinėje politinėje veikloje.

Kas labiausiai įsiminė iš magistro studijų VDU?

Labiausiai iš studijų laikotarpio VDU man įsiminė labai įdomios paskaitos, platus akademikų požiūris – kurį jie stengiasi perduoti studentams. Man asmeniškai didelį įspūdį padarė akademikai – nuolat prisimenu jų paskaitas. Ir dabar dar paskaitau jų naujus komentarus apie šalyje bei už jos ribų vykstančius politinius procesus. Prisimenu laisvą universiteto atmosferą – studentai VDU yra laikomi kolegomis, skatinama reikšti ir vertinama bei priimama studentų nuomonė – tai motyvuoja stengtis.

Ką patartumėte būsimiems ŠEP studentams?

Būsimiems magistrantams patarčiau politikos studijas rinktis, jeigu jaučiate, kad norite sieti savo ateitį su politika – dalyvauti joje arba ją apžvelgti, dirbti institucinį darbą. Studijuodami turėkite savo interesų kryptį – nuosekliai domėkitės sritimi, kurią pasirinkote studijuoti. Studijų metai pralekia labai greitai, tad semkitės kuo daugiau žinių – neabejokite, tai pravers Jums ateityje.