Skelbiamas DĖSTYMO VIZITŲ konkursas pagal Erasmus+ programą 2015-2016 m. m. pavasario semestre

Visus dėstytojus, norinčius dalyvauti konkurse, kviečiame iki 2015 m. gruodžio 6 d. pateikti užpildytą dėstymo programos formą PMDF prodekanui Giedriui Česnakui(g.cesnakas@pmdf.vdu.lt).

 Dėstymo programos formą galite rasti čia: www.vdu.lt //Apie VDU Kaune// Tarptautiniai ryšiai//Erasmus dėstymo vizitai

 Vizitų įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. birželio 30 d. Dėstymo vizitams darbuotojai gali vykti į tas užsienio institucijas, su kuriomis jų akademinis padalinys yra sudaręs Erasmus+ programos bendradarbiavimo sutartis.

Erasmus+ programos sutarčių sąrašą galite rasti čia: www.vdu.lt// Apie VDU Kaune//Tarptautiniai ryšiai// Erasmus partneriai

Galima vizito trukmė: trumpiausia – 2 dienos, neįskaitant kelionės ilgiausia – 6 dienos, įskaitant kelionę. Valandų skaičius: ne mažiau kaip 8 dėstymo valandos

 Atrankoje pirmenybė teikiama:

  • kandidatams, kurie atrankos metu jau bus suderinę dėstymo vizitą (pateiks suderintą dėstymo programą);
  • kandidatams, kurie VDU dėsto anglų ar kita užsienio kalba;
  • kandidatams, dalyvaujantiems „Erasmus“ dėstymo vizitų programoje pirmą kartą (ar mažiau kartų lyginant su kitais kandidatais) per pastaruosius 2 metus;
  • kandidatams, kurie yra aktyvūs fakulteto nariai (studijų programų komitetų nariai, konferencijų, viešų renginių organizatoriai ir kt.);
  • vizitams, kurių metu (pa)rengiama nauja mokomoji medžiaga / bendros programos;
  • vizitams, kurių metu sustiprinami ir išplečiami akademinių padalinių ryšiai bei (pa)rengiami būsimo bendradarbiavimo projektai;
  • kandidatams, kurie vizito metu aptars „Erasmus+“ studentų studijų ir (ar) praktikos galimybes priimančioje AMI ar jos partnerinėse įmonėje / organizacijoje.

 Atrankoje dalyvaujantys dėstytojai, turintys spec. poreikių, turi galimybę gauti papildomą finansavimą.

 Atrankos rezultatai bus skelbiami gruodžio 14 d. (VDU interneto svetainėje, skelbimų lentoje, taip pat kiekvienas atrankoje dalyvavęs dėstytojas bus informuotas el. paštu)

 Daugiau informacijos apie Erasmus+ dėstymo vizitų organizavimą, atrankos kriterijus, stipendijų dydžius:

 www.vdu.lt// Apie VDU Kaune// Tarptautiniai ryšiai// Erasmus dėstymo vizitai

http://www.vdu.lt/lt/apie-vdu-kaune/tarptautiniai-rysiai/erasmus-destymo-vizitai/