Svarbiausių dokumentų formos

Čia galite rasti visas svarbiausias doktorantui reikalingas dokumentų formas.

 • Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programa
  Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų programos forma
  Šią formą pildo kiekvienas universiteto doktorantas/-ė doktorantūros studijų pradžioje. Užpildytos, katedros posėdyje apsvarstytos, doktorantūros komitete patvirtintos ir pasirašytos doktorantų studijų bei mokslinės veiklos programos yra pristatomos į Mokslo tarnybą.
 • Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaita
  Doktoranto studijų ir mokslinių tyrimų ataskaitos forma
  Šią formą kiekvienas universiteto doktorantas/-ė pildo du kartus per metus, pasibaigus kiekvienam studijų semestrui. Šios ataskaitos pagrindu doktorantūros studijas administruojančioje katedroje vyksta doktoranto veiklos atestacija, vėliau jos rezultatus bei siūlymus svarsto doktorantūros komitetas. Užpildytos ir pasirašytos doktorantų ataskaitų formos bei egzaminų lapai pristatomi į Mokslo tarnybą.
 • Išklausytų dalykų įvertinimai
  Doktoranto išklausyto dalyko įvertinimo (egzamino) lapas
  Pirmųjų dviejų studijų metų, per kuriuos doktorantai turi išklausyti nustatytą kreditų skaičių dalykų, kiekvieno semestro pabaigoje, drauge su savo ataskaitomis į Mokslo tarnybą turi pristatyti kiekvieno išklausyto egzamino įvertinimų lapus.
 • Doktoranto prašymo forma
  Doktoranto prašymo forma
  Šia forma pildomi įvairūs doktorantų prašymai (konferencijų lėšų finansavimui, disertacijai ginti, akademinėms atostogoms ir pan.)

Disertacijos gynimui aktualūs dokumentai

 • Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
  F-16. Disertacijos ir jos santraukos pateikimo adresatų sąrašas
  Daktaro disertacijos santrauka privalo būti pateikta 15 bibliotekų bei kitų institucijų. Čia yra pateikiama keletas rekomenduojamų adresatų. Doktorantas visą sąrašą parengia, pasitardamas su savo disertacijos vadovu, katedros vedėju ar fakulteto dekanu. Sąrašą pasirašo Doktorantūros komiteto pirmininkas. Parengtas sąrašas yra pristatomas į Mokslo tarnybą likus ne mažiau kaip mėnesiui iki disertacijos gynimo.

Kiti dokumentai

 • Kvalifikaciniai reikalavimai (Lietuvos mokslo tarybos nutarimas)
  Kvalifikaciniai reikalavimai (LMT), Patikslinimas
  Lietuvos mokslo tarybos nutarime numatomi minimalūs kvalifikaciniai valstybinių mokslo ir studių institucijų mokslo darbuotojų pareigybiniai reikalavimai
 • Kvalifikaciniai reikalavimai (Švietimo ir mokslo ministro įsakymas)
  Kvalifikaciniai reikalavimai
  Švietimo ir mokslo ministro įsakyme yra numatomi kvalifikaciniai reikalavimai tarybų daktaro disertacijoms ginti nariams, doktoranto moksliniam vadovui, konsultantui, disertacijų oponentui.
 • Mokslo šakų klasifikatorius
  Mokslo šakų klasifikatorius
  Dokumente yra pateikiami mokslo šakų kodai bei pavadinimai anglų ir lietuvių kalbomis. Šio dokumento prireikia, kai yra rengiama disertacijos anotacija, kurioje yra privaloma nurodyti doktorantūros studijų sritį, kryptį bei šaką lietuvių ir anglų kalbomis.