Tautos fondo stipendijos- PMDF studentams!

Džiaugiamės gražiu bendradarbiavimo su Tautos fondo (Lithuanian National Foundation) atstovais. Jau treti metai VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto studentai sulaukia fondo paramos. Tautos fondas yra kultūros bei švietimo labdaros organizacija, kurios vienas iš tikslų yra studentų tautinės savimonės ugdymas, integravimas į dabartinį technologinį ir vakarietišką pasaulį.
Šiemet Tautos fondo globojamo Steponių stipendijos fondo valdytojai, įvertinę politikos mokslų magistrantūros studijų studentų veiklas, studijų rezultatus bei iniciatyvas, vardines stipendijas skyrė PMDF Diplomatijos ir tarptautinių santykių 1 kurso studentams Lukui Fabijonavičiui ir Emilijai Giedraitytei.

Pernai stipendijos buvo skirtos Diplomatijos ir tarptautinių santykių magistrantei Orintai Znojevaitei ir Šiuolaikinės Europos politikos magistrantei Gabrielei Markūnaitei. 2015 m stipendija buvo skirta Šiuolaikinės Europos magistrantui Marijui Savickui.