Trumpametražių filmų festivalyje – PMDF atgarsis

balockaite

PMDF Filosofijos ir socialinės kritikos katedros docentės dr.  Rasos Baločkaitės  straipsnio „Tarp mimezės ir nebūties” pagrindu sukurtas Anastasijos Piroženko filmas „Mimikrija ir jos sindromai” balandžio 24-25d. bus rodomas ir tarptautiniame trumpametražių filmų festivalyje Visions Du Reel (Nyon, Šveicarija).

Žlugus Sovietų Sąjungai, žmonės Lietuvoje liko be identiteto, be krypties, o iš griuvėsių pradėjusi kilti nauja visuomenė griebėsi strategijos mėgdžioti Vakarus. Tačiau Vakarų politinė ir kultūrinė kalba Lietuvai buvo svetima, todėl mėgdžiojimas sukūrė tuščias kaukes, už kurių nėra autentiškos tapatybės, o tik beformė, neartikuliuota patirtis.

Tokias mintis savo straipsnyje „Tarp mimezės ir nebūties“ 2008-aisiais žurnale „Kultūros barai“ išsakė Filosofijos ir socialinės kritikos katedros docentė dr.  Rasa Baločkaitė, o jos straipsnis įkvėpė menininkės Anastasijos Piroženko filmą „Syndromes of Mimicry“, kuriame pagal docentės idėjas atskleidžiama lietuviško eurocentrizmo tuštuma. Birželio pabaigoje filmas buvo rodomas Nyderlandų kino akademijos Magistrantūros baigiamųjų darbų peržiūroje, ateityje jį planuojama rodyti tarptautiniuose kino festivaliuose.

Plačiau informacijos apie filmą galima rasti čia.