VDU lankysis gyvasis sociologijos klasikas Z. Baumanas

bauman-fbRugsėjo 7-8 dienomis vizitą Lietuvoje surengs prof. Zygmuntas Baumanas, Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) garbės daktaras ir vienas iškiliausių pasaulio sociologų. Gyvasis sociologijos klasikas Kaune sudalyvaus dviejuose renginiuose: surengs diskusiją su filosofu, „VDU Academia cum laude“ vadovu prof. Leonidu Donskiu ir skaitys paskaitą „Ar pakanka blogį išsklaidyti“, kuri oficialiai atidarys pirmąją Lietuvoje individualių studijų akademiją „VDU Academia cum laude“.

Diskusijoje „Takusis blogis: gyvenimas su NĖJA (nėra jokios alternatyvos)“ („Liquid Evil: Living with TINA“) vienas svarbiausių socialinių mąstytojų, postmodernizmo tyrinėtojų prof. Z. Baumanas kartu su prof. L. Donskiu kalbės apie naują blogio rūšį ir naują aplinką, kurioje blogis tapo įprastesnis ir kartu klastingesnis, grasinantis atimti iš žmonijos jos svajones, nepritarimo galias.

„George‘as Orwellas aiškiai matė, kad naujos blogio formos paprastai prisidengia gėrio ir meilės pavidalu. Mylėk Didįjį Brolį. Priešingai nei Okeanijos partijos arba jakobinų, bolševikų ir nacių pirmtakams, bet kokia kankinystė yra draudžiama. Tavo gyvenimas praeis nepastebėtas arba tu būsi greitai ir tyliai reformuotas, priverstas perimti žodyną, kurį ilgai, aršiai neigei. Dabartinę blogio formą sunku pastebėti ir jai atsispirti. Ji mus suvilioja savo įprastumu ir tuomet iššoka be įspėjimo – todėl šiandieninis socialinis pasaulis yra tarsi minų laukas“, – diskusijos temą pristatė VDU profesorius Leonidas Donskis.

L. Donskis drauge su garsiuoju sociologu prof. Z. Baumanu šią temą analizuoja ir neseniai išleistoje knygoje „Liquid Evil“ – prieš trejus metus šių mąstytojų parengtos bendros knygos „Moral Blindness“ tęsinyje.

VDU garbės daktaras Zygmuntas Baumanas Lietuvoje dalyvaus ir dar viename renginyje – skaitys paskaitą tema „Ar pakanka blogį išsklaidyti“, kuri bus skirta Vytauto Didžiojo universiteto individualių studijų akademijos „VDU Academia cum laude“ atidarymui. Tai pirmoji, unikali tokio pobūdžio studijų sistema Lietuvoje, paremta kuratoryste. Studentai rinksis dalykus laisvųjų menų (lot. artes liberales) principu ir visų studijų metu dirbs su pasirinktu kuratoriumi – savo srities profesionalu, aukščiausio tarptautinio lygio mokslininku arba pripažintu menininku.

Prof. Z. Baumano ir prof. L. Donskio diskusija „Takusis blogis: gyvenimas su NĖJA (nėra jokios alternatyvos)“ vyks rugsėjo 7 d., trečiadienį, 11 val., VDU didžiosios salės fojė (S. Daukanto g. 28). Prof. Z. Baumano paskaita „Ar pakanka blogį išsklaidyti“ vyks rugsėjo 8 d., ketvirtadienį, 11 val., VDU didžiojoje salėje (S. Daukanto g. 28).