VDU studentų apklausoje išrinkti geriausi 2019-2020 m. m. dėstytojai

Dėstymo kokybė yra viena iš esminių studijų kokybės dedamųjų, todėl šiai veiklai skiriamas ypatingas dėmesys. Kiekvieną semestrą vykdoma VDU studentų apklausa „Dėstymo ir studijavimo įvertinimas“ padeda identifikuoti stiprybes ir laiku reaguoti į tobulintus aspektus, priimti atitinkamus sprendimus siekiant išlaikyti aukštą dėstymo kokybės lygį.

Nominuojant dėstytojus buvo apibendrinti 2019-2020 m. m. rudens ir pavasario semestruose studentų pateikti įvertinimai apie dėstymo kokybę, atsižvelgiant į aukščiausio įverčio vidurkio ir didžiausios studentų dalyvavimo apklausoje procentinės dalies santykį.

Remiantis dėstymo įvertinimo vidurkiais ir studentų dalyvavimo aktyvumu, buvo įvardinti geriausiai įvertinti 2020 m. pavasario semestro bei 2019 – 2020 mokslo metų dėstytojai Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.

2020 m. pavasario semestro geriausiai studentų įvertinti Politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dėstytojai: Ligita Šarkutė, Justinas Juozaitis, Saulius Pivoras ir Johannes Baks

2019 – 2020 mokslo metų geriausiai įvertinta dėstytoja – Gintarė Žukaitė

Geriausiai įvertinti dėstytojai įvardinti atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

  • Studijų dalykuose bendras dėstymo įverčio vidurkis – 9 ir daugiau.
  • Studentų aktyvumas apklausoje – 30 % ir daugiau, 10 studentų ir daugiau.