VDU su naujais partneriais vykdys alkoholio prevencijos projektus

Kovo  21 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) rektorato metu universiteto rektorius prof. Juozas Augutis ir UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ direktorius Darius Didžgalvis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutarties pasirašymą inicijavo PMDF Viešojo administravimo profesorė Ilona Tamutienė, kuri vykdo mokslinius tyrimus, susijusius su alkoholio politika Lietuvoje.

Neblaivumas darbe yra viena iš svarbiausių nelaimingų atsitikimų ir žemo darbo produktyvumo priežasčių. Nustatyta, kad neblaivaus darbuotojo produktyvumas yra 25 proc. mažesnis nei blaivių kolegų. Neatėjimas į darbą ar atėjimas apsvaigusiame stovyje yra didelis iššūkis bendradarbiams ir darbdaviui: tenka ieškoti kas pakeis girtą darbuotoją, nukenčia gamybos organizavimas, vėluoja prekių pristatymai ir kyla kitos įvairios problemos.

UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ sukūrė automatizuotą modernią alkoholio kontrolės sistemą, kuri identifikuoja darbuotoją ir patikrina blaivumą prieš jam patenkant į darbo vietą ir baigus darbą. Bendrovė sukaupė didelį kiekį duomenų, kuriuos yra tikslinga moksliškai analizuoti. Sukurtos duomenų bazės pagrindu galima atlikti mokslinius tyrimus ir nustatyti kokie yra neblaivių darbuotojų mastai skirtingose pramonės šakose, įvertinti kaip neblaivumo dinamiką įtakoja  nuolatinės ir atsitiktinės blaivumo patikros, ar jos yra veiksmingos. Ateityje partneriai numato ieškoti papildomų finansavimo šaltinių, siekiant ištirti neblaivumo įtaką darbo produktyvumui ir įvertinti blaivumo patikrų ir kitų alkoholio kontrolės priemonių veiksmingumą.

Anot rektoriaus prof. J. Augučio ir UAB „Inovatyvių procesų sprendimai“ direktoriaus, abiejų šalių tikslas vienas – informacijos apie alkoholio žalą ir jos valdymą sklaida viešosioms įstaigoms, verslo organizacijoms ir plačiai visuomenei.

Sutartimi abi šalys įsipareigoja bendradarbiauti projektinėje veikloje, organizuoti mokslinius tyrimus, pilietinio švietimo apie alkoholio žalą ir jos valdymą pasitelkiant blaivumo patikras ir kitas priemones konferencijas, seminarus bei skleisti informaciją apie iniciatyvas, kelti diskusijas viešoje erdvėje.