VDU vyks didžiausia metinė UNESCO medijų raštingumo konferencija

 

 

 

Spalio 24-25 dienomis pirmą kartą Lietuvoje, Baltijos ir Šiaurės šalyse vyks didžiausia metinė UNESCO konferencija – svarbiausias Pasaulinės medijų ir informacinio raštingumo savaitės renginys. Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bus surengta Medijų ir informacinio raštingumo bei tarpkultūrinio dialogo konferencija, kurioje susirinks apie 300 dalyvių iš viso pasaulio, tarp jų – aukščiausio lygio ekspertai iš JAV, Prancūzijos, D. Britanijos ir kitų šalių.

Konferencijoje bus diskutuojama apie kintančią medijų aplinką, medijų įtaką socialiniams ir politiniams procesams, kompetencijas ir gebėjimus, reikalingus darniai socialinei, kultūrinei, ekonominei ir politinei pasaulio raidai. Renginio tikslas – skatinti tarptautinį bendradarbiavimą siekiant medijų ir informacinio raštingumo (MIR) plėtros, stiprinti akademinių institucijų vaidmenį ir ryšius su kitomis organizacijomis, inicijuoti naujas partnerystes, palaikyti diskusijas šiais klausimais viešojoje erdvėje, siekiant išmanios, kūrybiškos ir darnios pilietinės visuomenės.

„Per pastaruosius 40 metų, kurie buvo itin dinamiški medijų, komunikacijos ir socialinių pokyčių kontekste, UNESCO buvo viena pirmųjų tarptautinių organizacijų, kuri ėmėsi lyderystės plėtojant ir stiprinant tarptautinį dialogą MIR klausimais. Nuo Griunvaldo deklaracijos, pasirašytos 1982 m., iki Rygos rekomendacijų 2016-aisiais, UNESCO su partneriais skatina valstybes, organizacijas, švietimo, mokslo ir kultūros institucijas, kūrybinių industrijų atstovus vienytis ir bendradarbiauti MIR tinkluose, įgyvendinant projektus ir iniciatyvas“, – pasakoja viena iš konferencijos organizatorių, VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja, profesorė Kristina Juraitė.

Konferenciją kartu su UNESCO organizuoja Vytauto Didžiojo ir Latvijos universitetai, prisidedant Nacionalinėms UNESCO komisijoms Lietuvoje ir Latvijoje. Abi aukštosios mokyklos priklauso UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo bei tarpkultūrinio dialogo (MILID) universitetų tinklui. Tarp kviestinių renginio svečių – prof. Henry Jenkins iš Pietų Kalifornijos universiteto (JAV), prof. Sonja Livingstone iš Londono ekonomikos universiteto, dr. Carl Heath iš Švedijos, prof. Paul Mihailidis iš JAV ir kt.

Šių metų renginio tema – „Medijų ir informacijos srityje raštingi miestai: balsai, galios ir pokyčių kūrėjai“. Diskusijose ir pranešimuose bus aptariamas medijų ir informacinio raštingumo ugdymas Baltijos šalyse, MIR kaip tarpininkas tarp kultūros industrijų ir miesto, informacinių poreikių kaita miestuose, privatumas ir patyčios internete, skaitmeninių aplinkų įtaka dezinformacijos amžiuje, MIR vaidmuo siekiant lyčių lygybės ir moterų įgalinimo, kovojant su neapykanta, netolerancija  ir t. t.

„Akademinei visuomenei tenka itin svarbus vaidmuo medijų ir informacinio raštingumo judėjimo priešakyje, aktualizuojant MIR poreikį darnioje, pilietiškoje ir demokratinėje visuomenėje. Todėl ši tęstinė konferencija, visų pirma, yra galimybė Lietuvos mokslininkams įsilieti į tarptautinius medijų raštingumo tinklus, susipažinti su naujausiomis mokslinėmis studijomis ir plėtoti aktualius tyrimus ateityje“, – paaiškina prof. K. Juraitė.

Prieš trejus metus profesorė kartu su kitais VDU mokslininkais ištyrė medijų raštingumą Lietuvoje. Tyrime „Naujienų raštingumo ugdymas: kaip suprasti medijas?“ buvo atliktos dvi visuomenės apklausos, kuriose buvo apklausti atitinkamai 15-17 metų moksleiviai ir suaugę žmonės (nuo 18 metų). Rezultatai parodė, jog aukštesnio išsilavinimo žmonės yra linkę kritiškiau vertinti turinį internete, tikrinti naujienų teisingumą. Ekspertai taip pat parengė gaires Lietuvos medijų politikai – siūloma peržiūrėti būdus, kaip skatinama ir remiama žurnalistika, akcentuojant viešąjį interesą, iš naujo įvertinti medijų raštingumo mokymą mokyklose.

Šiais metais VDU dar labiau sustiprino ryšius su JT švietimo, mokslo ir kultūros organizacija – universitete įsteigta UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo katedra, kurioje vykdomi MIR tyrimai: analizuojamos medijų vartojimo, medijų politikos, piliečių dalyvavimo ir įgalinimo tendencijos, MIR ugdymo iniciatyvos. Katedra taip pat siekia skatinti jaunimo ir ugdytojų MIR kompetencijas bei skleisti informaciją šiais klausimais Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

„Šis pripažinimas yra ilgo bendradarbiavimo su UNESCO ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis MIR tyrimų ir studijų srityje rezultatas. Plėtodami medijų tyrimus VDU mokslininkai aktyviai dalyvauja UNESCO inicijuotuose MILID ir GAPMIL tinkluose, tarptautinių mokslinių asociacijų ECREA, ICA, BAMR, AABS veiklose“, – pasakoja VDU Viešosios komunikacijos katedros vedėja.

Anot prof. K. Juraitės, UNESCO konferencija yra aktuali įvairių sričių tyrinėtojams –komunikacijos, žurnalistikos, edukologijos, sociologijos, politikos, viešojo administravimo, meno, kūrybinių industrijų ir kitų mokslų atstovams, taip pat švietimo ir medijų politikos formuotojams, NVO, verslams, startuoliams.

8-oji UNESCO Medijų ir informacinio raštingumo bei tarpkultūrinio dialogo konferencija vyks spalio 24-25 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo universitete (S. Daukanto g. 28). Spalio 26-ąją dalyviai vyks į tęstinius renginius Rygoje, kuriuos organizuoja Latvijos universitetas.