Vizituojančio profesoriaus A. Rusi viešos paskaitos

VDU vizituojantis profesorius, anksčiau ėjęs ambasadoriaus, Suomijos prezidento M. Ahtisaari patarėjo pareigas, Alpo Rusi 2019 m. balandžio 15 – 17 dienomis lankysis VDU Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete ir skaitys viešas paskaitas*:

Balandžio 15 d., 16.00 , Putvinskio g.  23, auditorija 412. Paskaita : „Finland‘s Presidency of EU, 2019“

Balandžio 16 d., 14.30, Gedimino g. 44, auditorija 301. Paskaita: „Relations between Finland and Russia“

Balandžio 17 d., 11.15, Putvinskio g. 23, auditorija 312. Paskaita: „The Role of Diplomacy – loosing its Role“

*paskaitos vyks anglų kalba.

Suomijos Užsienio reikalų ministerija suteikė vienkartinę 20 tūkst. eurų paramą Rudolfo Holsti vardinei profesūrai Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos fakultete.

R. Holsti vardinės profesūros parama buvo skirta dr. Alpo Rusi, ambasadoriui emeritui, profesoriui adjunktui Helsinkio universitete. Nuo 2016 m. kovo dr. A. Rusi yra vizituojantis profesorius Vytauto Didžiojo universitete